Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
11.3.2017-20.3.2017 20.03.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 18-20, 11.3.2017-20.3.2017
85/2019 15.10.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
34/2016 17.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda 113/§ 52a/2016/NP PZ VAOTP
30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
25.1. - 03.02.2013 03.02.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 25.1. - 03.02.2013
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
003/2011 03.01.2011 Rovder objednávka 3
jún 2018 29.06.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2018
marec 2021 31.03.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2021
26.01.- 04.02.2015 04.02.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 26.01.- 04.02.2015
80/2017 31.10.2017 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
38/2020 05.08.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV ZMLUVA O DIELO
90/2013 18.10.2013 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Rámcová dohoda
apríl 2017 28.04.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2017
95/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/91
4/2023 16.01.2023 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 rámcovej zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb
43/2016 03.08.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
44/2019 30.04.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o. Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby
28.2. - 09.03.2013 09.03.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 28.2. - 09.03.2013
17/2022 22.04.2022 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia Severská jazda zručnosti
68/2015 17.12.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) – kamerový systém
45/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky