Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
21.01.-30.01.2017 30.01.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 8 - 9 21.01.-30.01.2017
august 2019 30.08.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2019
43/2022 28.10.2022 Základná škola Hroncova 23 Zmluva o výpožičke
26/2016 29.04.2016 Ing.Matilda Duditšová, Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
16/2019 12.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019
02. - 11.1.2013 11.01.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 02. - 11.1.2013
58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020
43/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2007 10.02.2011 IVeS Zmluva o dielo
30/2018 31.05.2018 Ing. Erik Haľko Darovacia zmluva
7.-16.3.2012 16.03.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 7.-16.3.2012
14.01.2021 - 22.01.2021 22.01.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 5-11, 14.01.2021 - 22.01.2021
25.09.2017-04.10.2017 04.10.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 79 - 81 25.09.- 04.10.2017
052/2011 19.04.2011 PLYNOMEX s.r.o Michalovce objednávka 52
17.04.2020-24.04.2020 24.04.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 44-48, 17.04.2020-24.04.2020
26/2014 30.05.2014 Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo Zmluva o dielo č. 27/13
11/2017 04.04.2017 ADOS Tereza, s.r.o Nájomná zmluva na pozemok pod garážou
025/2011 25.03.2011 Marco Car s.r.o. objednávka 25
88/2019 29.10.2019 VÚB BANKA, a.s. Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19
1.12.2022 - 9.12.2022 09.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 235 -240, 1.12.2022 - 9.12.2022
36/2016 28.06.2016 SoftComProg Zmeny a doplny - Zmluvy o službách vo výpočtovej technike
32/2019 02.04.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z., Smolník 321, 055 66 Smolník Zmluvu o poskytovaní služieb supervízie
1.1. - 31.1.2013 05.02.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.1. - 31.1.2013
12/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
04.11.2015 - 13.11.2015 13.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 89-92, 04.11.2015 - 13.11.2015

Stránky