Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
5/1994 10.02.2011 Slovenská katolícka charita košickej diecézy Nájomná zmluva
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 7825.00€ Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
81/2010 10.02.2011 Urad vlády slovenskej republiky 10058.76€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
10/2008 10.02.2011 Základná škola Polianska 1 286.00€ Zmluva o nájme
2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o. 400.00€ Nájomná zmluva
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
46/1998 10.02.2011 NUBIUM 1964.00€ Zmluva o prenájme
20/2009 10.02.2011 SoftComProg 4320.00€ Zmluva o službách vo výpočtovej technike
53935/KE-2000 10.02.2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach 156.00€ Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
5/2007 10.02.2011 IVeS Zmluva o dielo
5/2009 10.02.2011 V-vital s.r.o. 28.25€ Nájomná zmluva
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S. 2397
8/2008 10.02.2011 PB Capital a.s. 271.80€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o. 23587.00€ Zmluva o dielo
2/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 936.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 1964.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
5/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 4418.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
24/2008 10.02.2011 Nadácia SPP 39832.70€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku

Stránky