Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
03.06. - 12.06.2013 12.06.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 03.06. - 12.06.2013
4.7.2022 - 8.7.2022 08.07.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 125 - 126 od 4.7.2022 do 8.7.2022
7/2016 23.02.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dodatok č. 1 k dohode číslo 346/§ 52/ 2015/ ŠR
58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Objednávky 1. -9. október 2012 09.10.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 1. -9. október 2012
43/2021 24.09.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
26/2015 24.07.2015 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
1/2021 12.01.2021 Gymnázium, Park mládeže 5 Zmluva o výpožičke
52/2014 14.10.2014 Mesto Košice Zmluva
52/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001340
18/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 RÁMCOVÁ ZMLUVA o poskytovaní stravovacích služieb
1.3. - 31.3.2014 01.04.2014 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.3. - 31.3.2014
64/2016 21.12.2016 Divadlo MOMOLAND o.z. Zmluva o výpožičke
24.04.2019 - 29.04.2019 29.04.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 42-47, 24.04.2019 - 29.04.2019
19.08. - 28.08.2013 28.08.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 19.08. - 28.08.2013
05.09.2022 - 06.09.2022 12.09.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 175 - 178, 05.09.2022 - 06.09.2022
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
7/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
19.- 28. 11 2012 28.11.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 19.- 28. november 2012
50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
18/2010 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Dodatok č. 1 a 2 k zmluve 700 0770 o zabezspečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
30.04. - 09.05.2018 09.05.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 48 - 52, 30.04. 09.05.2018
11/2021 04.02.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke

Stránky