Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
FAPF10604 PF10604 23.12.2010 ELTODO osvetlenie s.r.o.
FAE140029832 E140029832 30.12.2010 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
FA10000266 10000266 30.12.2010 SoftComProg
FAE140030006 E140030006 31.12.2010 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
objednávka 1 001/2011 03.01.2011 SoftComProg
objednávka 2 002/2011 03.01.2011 SLÁVIK
objednávka 3 003/2011 03.01.2011 Rovder
FA11300064 11300064 04.01.2011 PB Capital a.s.
FA11/0007 11/0007 04.01.2011 Rovder s.r.o.
FA112100024 112100024 05.01.2011 PROSPEREX s.r.o.
FA1100004 FA1100004 05.01.2011 SLÁVIK
FA111010013 111010013 07.01.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o.
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5448212 4910431 19.01.2011 Orange Slovensko a.s.
objednávka 4 004/2011 19.01.2011 SLÁVIK
objednávka 5 005/2011 19.01.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb GSM 114341 20.01.2011 Globtel
Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami A0022980 20.01.2011 Globtel
Zmluva o pripojení A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o pripojení A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Orange BIS 001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04 01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby 02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb 06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová
objednávka 6 006/2011 21.01.2011 Petcar servis s.r.o.
Zmluva o pripojení A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s.

Stránky