Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Dodatok č. 3. k Zmluve č. 385ň2003 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu 6/2009 10.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS
Zmluva o pripojení 09-002-11494/11497 10.02.2011 eTel
Cenník 1/2006 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o.
Nájomná zmluva 14/1992 10.02.2011 František Sanisló
Nájomná zmluva 11/1992 10.02.2011 Marta Kotanová
A.V.S. 2397 23/97 10.02.2011 A.V.S.
Zmluva o prenámje nebytových priestorov 28/2008 10.02.2011 Súkromná základná umelecká škola
Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení 5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 1010112716 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Zmluva o nájme pozemku 53/2000 10.02.2011 Tomáš Krivda
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec 318/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec 303/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Darovacia zmluva 28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o.
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 21/2008 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Zmluva o spolupráci 18/2008 10.02.2011 QALT s.r.o.
Zmluva o dielo 24/2006 10.02.2011 RENOVAK II s.r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 17/2006 10.02.2011 SAIRO s.r.o.
Príkazná zmluva 06/1997 10.02.2011 SLÁVIK
Zmluva o združenej dodávke elektriny 31/2008 10.02.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Zmluva o dielo 12/2007 10.02.2011 SLOVAKTUAL s.r.o.
Nájomná zmluva 5/1994 10.02.2011 Slovenská katolícka charita košickej diecézy
Zmluva o pripojení a kúpna zmluva 30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s.
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o.

Stránky