Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
26/2021 31.03.2021 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
2/2015 16.01.2015 TEHO Košice s.r.o. Zmluva č. 2/2015
78/2017 31.10.2017 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
37/2020 29.07.2020 Vlastimil Lopata Darovacia zmluva
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
30/2017 27.04.2017 Občianske združenie Úlet Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Alena Štrompová Dohoda o vzájomnej spolupráci
93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
15.11. - 19.11.2013 21.11.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 15.11. - 19.11.2013
2.1.2023 - 10.1.2023 11.01.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.1, 2.1.2023 - 10.1.2023
41/2016 29.07.2016 SAIRO s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 17/2016
apríl 2019 30.04.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2019
23/2012 06.02.2013 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C
7. 4- 13.4.2022 14.04.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.69-82, od 7. do 13.4.2022
04.12.2015-09.12.2015 11.12.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č.102-108, 04.12.2015-09.12.2015
39/2018 06.09.2018 Marián Gaj Darovacia zmluva
Objednávky 1.6.- 10.06.2012 08.06.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 1.6.- 10.06.2012
34/2021 25.05.2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Dodatok č. 1 k zmluve o odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
85/2017 04.12.2017 Cubs plus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
44/2020 29.10.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Zmluva o výpožičke
11.7. - 18.7.2014 18.07.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 11.7. - 18.7.2014
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
11.11.2019 - 20.11.2019 20.11.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č.156 . 170, 11.11.2019 - 20.11.2019
9/2016 30.09.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 9/2016
54/2019 21.05.2019 4Season s.r.o. Rámcová zmluva - stavebné práce

Stránky