Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
91/2019 15.11.2019 Východoslovenská distribučná , a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2019
90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie
88/2019 29.10.2019 VÚB BANKA, a.s. Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19
86/2019 16.10.2019 Ing. Juraj Vajda Darovacia zmluva
82/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
84/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
83/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
79/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva
76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie Zmluva o spolupráci
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
73/2019 22.08.2019 Divadlo Actor pod vežou Košice, o.z. Zmluva o spolupráci
72/2019 31.07.2019 Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V
71/2019 19.07.2019 Mesto Košice Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017
70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
68/2019 04.07.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole, Park mládeže 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
66/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o započítaní pohľadávok
65/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o vysporiadaní technického zhodnotenia nehnuteľnosti
64/2019 21.06.2019 Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
63/2019 19.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Boženy Němcovej 35/4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
62/2019 19.06.2019 Súkromná materská škola Vilôčka, s.r.o. Vencová 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
61/2019 18.06.2019 SR RZ-RZ pri Materskej škole Watsonova 2 Zmluva o poskytnutí dotácie
60/2019 17.06.2019 ASAP FINANCE, s.r.o., Kováčska 247/29, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
58/2019 14.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Polianska 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
57/2019 14.06.2019 OA Watsonova 61, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky