Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
120 10.02.2011 M.Cup s.r.o. 39833.00€ Zmluva o dielo
5/1994 10.02.2011 Slovenská katolícka charita košickej diecézy Nájomná zmluva
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S. 2397
2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o. 400.00€ Nájomná zmluva
14/1992 10.02.2011 František Sanisló 9.29€ Nájomná zmluva
11/1992 10.02.2011 Marta Kotanová 11.95€ Nájomná zmluva
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
26/2004 10.02.2011 ARTON s.r.o. 1476.00€ Nájomná zmluva
4/2011 03.03.2011 Daniel Zmij A.V.S. Dohoda o skončení nájmu
2011-02-24 03.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. 1100.00€ Zmluva o dielo
5/2011 07.03.2011 Marián Homida A.V.S. 3391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
23562685 29.04.2011 T-Systems Slovakia s.r.o. 6000.00€ Zmluva o reklame T-System
8/2011 29.04.2011 FORTUNA SK, a.s. 5000.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
07/2011 04.05.2011 GESS Production, s.r.o. zmluva o spolupráci GESS
201128 05.05.2011 Vamex a.s. 214.09€ Zmluva o sponzorstve - VAMEX
10/2011 05.05.2011 B-KOMPLEX s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011
11/2011 05.05.2011 Helena Nevelošová 510.00€ Nájomná zmluva Nevelošová 112011
12/2011 05.05.2011 ARASLI s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva ARASLI 122011
13/2011 05.05.2011 ROBSTEXs.r.o. 425.00€ Nájomná zmluva ROBSTEXI 132011
14/2011 05.05.2011 MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 400.00€ Nájomná zmluva DUMAR 142011
15/2011 05.05.2011 EURO FIN INVEST s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva EURO FIN INVEST 152011
17/2011 05.05.2011 Ing. Radmila Drevanová 420.00€ Nájomná zmluva Drevaňová 172011

Stránky