Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
8/2011 29.04.2011 FORTUNA SK, a.s. 5000.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
82011 20.05.2011 FORTUNA SK, a.s. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
14/1992 10.02.2011 František Sanisló 9.29€ Nájomná zmluva
157/2023 01.12.2023 G-PACK, spol. s.r.o 31734111 1918.94€ Obaly na obedy: fólia 200mm 150m - 12ks, miska obedová 1-dielna transparentná 3780ks, miska obedová 1-dielna čierna 3600ks, miska obedová 2-dielna 3600ks, miska obedová 3-dielna 3600ks
37/2023 23.03.2023 G-PACK, spol. s.r.o 31734111 1918.94€ Obaly na prevoz stravy pre klientov OS
78/2023 06.07.2023 G-PACK, spol. s.r.o 31734111 1918.94€ Obaly na obedy pre rozvoz obedov komplet - 3600ks
111/2023 25.09.2023 G-PACK, spol. s.r.o 31734111 1918.94€ Prenosné obaly na obedy: polievková miska a miska 1, 2 a 3-dielna, každý typ po 3600 ks vrátane fólie 150m
103/2023 05.09.2023 GALARMTECH s.r.o 31727590 40.20€ Periodická revízia CCTV systému a PTZ HD kamery BOSCH IP TV na budove výmenníkovej stanice Lomnická 1 na základe servisnej zmluvy
53/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-12-29/001
54/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-03-26/001
45/2023 11.04.2023 GALARMTECH s.r.o 31727590 40.20€ Periodická revízia CCTV systému a kamery na budove Hroncova 23 na základe servisnej zmluvy
46/2023 11.04.2023 GALARMTECH s.r.o 31727590 40.20€ Periodická revízia CCTV systému na kamery na budove výmenníkovej stanice Lomnická 1 na základe servisnej zmluvy
135/2023 02.11.2023 GALARMTECH s.r.o 31727590 40.20€ Periodická revízia CCTV systému a PTZ HD kamery na budove Hroncova 23 na základe servisnej zmluvy č. 2015-12-29/001
4/2024 05.01.2024 GALARMTECH s.r.o. 31727590 122.00€ Servisná činnosť pri prevádzke IP PTZ kamery - odstránenie porúch napojenia, snímania a prenosu signálu z HD kamery na pult ochrany Mestskej polície Košice, zámena nefunkčnej kamery na objekte ZŠ Hroncova za rovnakú kameru z objektu BD Sládkovičova
10/2024 15.01.2024 GALARMTECH s.r.o. 31727590 61.20€ Servisná činnosť pri prevádzke IP PTZ kamery
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
8/2016 26.02.2016 Galarmtech s.r.o. Servisná zmluva Galarmtech
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
016/2011 23.02.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o. objednavka 16
111010013 07.01.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o. 596.00€ FA111010013
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
111010114 25.01.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010114
111010214 25.02.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010214

Stránky