Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Pozvánka na XVII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

                                                     V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XVII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

25.  januára  2017  (streda)  o  15. 00  hod.        

Zabezpečenie zimnej údržby v MČ Košice-Sever

Tohtoročná zima nám okrem mrazov nadelila aj „kopec“ snehu. Vzhľadom na vývoj počasia v pondelok ráno  zvolal starosta mimoriadnu poradu na miestnom úrade s cieľom zapojiť i tunajší úrad do prác na zimnej údržbe, ktorú zabezpečuje mesto Košice. Cieľom bolo zabezpečiť pomoc občanom na miestach a v situáciách kde to najviac potrebujú. Monitoring situácie a opatrenia koordinoval prednosta úradu. Boli nasadení všetci disponibilní pracovníci z úradu práce a objednaný mechanizmus. Denne bolo zapojených do činnosti v priemere 14 aktivačných pracovníkov, ktorí boli nasadzovaní v skupinách.

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice-Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

23. januára 2017 (pondelok) o 13.00 hod.

Stránky