Odstávky energií

Prerušenie distribúcie elektriny - Jedľová, Hurbanova, Mánesova, Gogoľova, Junácka, Tŕňová

Oznamujeme občanom, že dňa 27.03.2018 v čase od 07.30 do 17.30 hod . bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach: Jedľová od č.1 po č.8 párne/nepárne, Hurbanova od č. 7 po č. 15 nepárne, od č.17 po č.22 párne/nepárne, od č.24 po č.34 párne, Mánesova od č.5 po č.21 nepárne, od č.2 po č.36 párne, Gogoľova č.13 a 14...

Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Potočná, Dobšinského a Urbánkova

Oznamujeme občanom, že dňa 11. decembra 2017 v čase od 07:30 do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach...

Prerušenie distribúcie elektriny - Kostolianska cesta, Májová, Cesta pod Hradovou

Oznamujeme občanom, že dňa 8. decembra 2017 v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach Kostolianska cesta od č.1 po č. 59 nepárne, ul. Májová od č. 1 po č. 33 nepárne a ul. Cesta pod Hradovou č.12,14,16,18.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul. Olivová, Detvianska

Oznamujeme občanom, že dňa 10.novembra 2017 v čase od 7:50 hod. do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ulici Olivová od č. 1 po 17 nepárne, od č. 2 po 20 párne a na ulici Detvianska č.2.

Prerušenie distribúcie elektriny - chatové lokality Alpinka a Lesopark

Oznamujeme občanom, že dňa 31. októbra 2017 v čase o d 7:20 hod. do 14:30 hod . bude prerušená...

Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Watsonova č.d. 53

Oznamujeme občanom, že dňa 30. októbra 2017 v čase o d 7:30 hod. do 17:00 hod . bude prerušená...

Prerušenie elektriny na ul. Turistická, Atletická , Letecká a Čermeľská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 11. októbra 2017 v čase o d 7:30 hod. do 14:00 hod . bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Turistická 14, Atletická 15,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,43,45, ul. Letecká 1,2,3,4,5,6,7,8,10 a ul. Čermeľská cesta 7,9,11,13,15,17,19,21.

Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Záhradná, Jahodová, Urbánkova, Slovenského, Hurbanova, Havlíčkova, Gogoľova, Pod Kaštieľom, Komenského

Oznamujeme občanom, že dňa 13. októbra 2017 v čase o d 7:20 hod. do 18:00 hod . bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Záhradná od č.d. 1 po č.d. 20, Jahodová od č.d. 1 po č.d. 8, Urbánkova od č.d. 12 po č.d 46, Slovenského od č.d. 1 po č.d. 32, Hurbanova od č.d. 1 po č.d. 16, Havlíčkova od č.d. 1 po č.d. 52, Gogoľova od č.d. 1 po č.d. 23, Pod...

Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Letná

Oznamujeme občanom, že dňa 13. októbra 2017 v čase o d 7:40 hod. do 18:00 hod . bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Letná od č.d. 11 po č.d. 43 nepárne.

Prerušenie distribúcie elektriny ul. Turistická, Letecká Horolezecká Za štadiónom, Čermeľská cesta, Atletická

Oznamujeme pobčanom, že dňa 26. a 27 októbra 2017 od 7:20 hod. do 17:00 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ul. Turistická- celá, Letecká - celá, Horolezecká č.1, Za štadiónom 1 a od č.4 po č.15, Čermeľská cesta 5,7,13,15, Atletická 15,17,19,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,43,45.

Stránky