Odstávky energií

Prerušenie distribúcie elektriny ul. Turistická, Letecká, Horolezecká, Za štadiónom, Čermeľská cesta, Atletická, Jazdecká, Bežecká, Športová, Cesta pod Hradovou, Kavečianska cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 12. júla 2018 v čase od 7:40 hod do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach Turistická, Letecká, Atletická, Jazdecká, Bežecká, Horolezecká, Športová - celá Za štadiónom č.1, od č.4 po 15 - párne/nepárne Cesta pod Hradovou od č.1 po 9 - nepárne Kavečianska...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul. Němcovej

Oznamujeme občanom, že dňa 10.júla 2018 v čase od 7:40 hod. do 17:40 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ul. Němcovej č.14,16,18,20.

Oznámenie o plánovaní odstávok dodávky TÚV

Spoločnosť TEHO s.r.o. oznamujeme občanom plánovanú odstávku dodávky TÚV v dňoch: - 12.-14. júna 2018 vo všetkých lokalitách mesta Košice okrem lokalít napájaných z plynových kotolní a to Podhradová a časť Staré Mesto - 19.-20. júna 2018 lokalita Haviarska, Hutnícka, Slovenskej jednoty, Tyršovo nábrežie, Jakobyho, Alvinczyho, Bellova, Stromová, Lomená...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul. Na šajbe, Na kalvárii, Vencová, záhradkárske lokality Farmár, Rozkvet, Radosť, Za Kalváriou a Račí potok

Oznamujem občanom, že dňa 29. mája 2018 v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach: Na šajbe 1,1A,3,5,7, Na Kalvárii 6,8,10, Vencová 65, záhradkárske lokality Farmár, Radosť, Rozkvet, Za Kalváriou Račí potok č.1,2.

Oznámenie o prerušení elektriny na ul. Turistická, Letecká, Atletická, Horolezecká, Za štadiónom, Čermeľská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 22.mája 2018 v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ulici: Turistická, Letecká - celá, Atletická č.15,17,19, od č. 22 po 30/párne,nepárne/, od č. 32 po 37 /párne,nepárne/, 43,45, Horolezecká č.1, Za štadiónom č. 1 a od 4 - po 15, Čermeľská...

Oznámenie o prerušení elektriny - Turistická, Letecká, Atletická, Jazdecká, Bežecká, Horolezecká, Športová, Za štadiónom, Cesta pod Hradovou, Kavečianska cesta, Čermeľská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 21.mája 2018 v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ulici: Turistická, Letecká, Atletická, Jazdecká, Bežecká, Horolezecká, Športová - celá, Za štadiónom č. 1 a od 4 - po 15 /párne,nepárne/, Cesta pod Hradovou od č. 1 po 9 /nepárne/, Kavečianska cesta č.5,7,...

Prerušenie distribúcie elektriny - Festivalové námestie 2, Košice

Oznamujeme občanom, že dňa 18.mája 2018 bude v čase od 7:20 hod. do 18:30 hod. prerušená distribúcia elektriny v lokalite Festivalové námestie 2, Košice / amfiteáter/.

Prerušenie distribúcie elektriny - Vencová, Banícka, Magdalénska, Kostolná, Terchovská, Račí Potok, Za amfiteátrom, Na Kalvárii, Stará Spišská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 18.05.2018 v čase od 07:20 do 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. celé ulice Vencová, Banícka, Magdalénska, Kostolná, Terchovská, Račí potok + garáže na ul. Račí potok Festivalové námestie č.d.2 Za...

Prerušenie distribúcie elektriny - ul. Vencová

Oznamujeme občanom, že dňa 17.05.2018 v čase od 07:40 do 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Vencová č.d. 2B, od č.d. 3 po č.d. 19 nepárne, od č.d. 4 po č.d. 32 párne, č.d. 39, 45, 47.

Prerušenie distribúcie elektriny - Hurbanova, Žľaby, Malinová, Mánesova Tŕňová, Jahodová, Záhradná, Jedľová

Oznamujeme občanom, že v dňoch 14.05.2018 a 16.05.2018 v čase od 07:30 do 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Hurbanova od č. d. 13 po č.d. 43 nepárne, od č.d. 28 po č.d. 54 párne okrem č.d. 42, Žľaby č.d. 1, 3, celé ulice...

Stránky