Odstávky energií

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul. Na šajbe, Na kalvárii, Vencová, záhradkárske lokality Farmár, Rozkvet, Radosť, Za Kalváriou a Račí potok

Oznamujem občanom, že dňa 29. mája 2018 v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach: Na šajbe 1,1A,3,5,7, Na Kalvárii 6,8,10, Vencová 65, záhradkárske lokality Farmár, Radosť, Rozkvet, Za Kalváriou Račí potok č.1,2.

Oznámenie o prerušení elektriny na ul. Turistická, Letecká, Atletická, Horolezecká, Za štadiónom, Čermeľská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 22.mája 2018 v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ulici: Turistická, Letecká - celá, Atletická č.15,17,19, od č. 22 po 30/párne,nepárne/, od č. 32 po 37 /párne,nepárne/, 43,45, Horolezecká č.1, Za štadiónom č. 1 a od 4 - po 15, Čermeľská...

Oznámenie o prerušení elektriny - Turistická, Letecká, Atletická, Jazdecká, Bežecká, Horolezecká, Športová, Za štadiónom, Cesta pod Hradovou, Kavečianska cesta, Čermeľská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 21.mája 2018 v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ulici: Turistická, Letecká, Atletická, Jazdecká, Bežecká, Horolezecká, Športová - celá, Za štadiónom č. 1 a od 4 - po 15 /párne,nepárne/, Cesta pod Hradovou od č. 1 po 9 /nepárne/, Kavečianska cesta č.5,7,...

Prerušenie distribúcie elektriny - Festivalové námestie 2, Košice

Oznamujeme občanom, že dňa 18.mája 2018 bude v čase od 7:20 hod. do 18:30 hod. prerušená distribúcia elektriny v lokalite Festivalové námestie 2, Košice / amfiteáter/.

Prerušenie distribúcie elektriny - Vencová, Banícka, Magdalénska, Kostolná, Terchovská, Račí Potok, Za amfiteátrom, Na Kalvárii, Stará Spišská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 18.05.2018 v čase od 07:20 do 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. celé ulice Vencová, Banícka, Magdalénska, Kostolná, Terchovská, Račí potok + garáže na ul. Račí potok Festivalové námestie č.d.2 Za...

Prerušenie distribúcie elektriny - ul. Vencová

Oznamujeme občanom, že dňa 17.05.2018 v čase od 07:40 do 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Vencová č.d. 2B, od č.d. 3 po č.d. 19 nepárne, od č.d. 4 po č.d. 32 párne, č.d. 39, 45, 47.

Prerušenie distribúcie elektriny - Hurbanova, Žľaby, Malinová, Mánesova Tŕňová, Jahodová, Záhradná, Jedľová

Oznamujeme občanom, že v dňoch 14.05.2018 a 16.05.2018 v čase od 07:30 do 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Hurbanova od č. d. 13 po č.d. 43 nepárne, od č.d. 28 po č.d. 54 párne okrem č.d. 42, Žľaby č.d. 1, 3, celé ulice...

Prerušenie distribúcie elektriny - Urbánkova, Lesná , Suchodolinská, Vonkajší Červený breh, Čermeľská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 28.03.2018 v čase od 07:20 do 17.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Urbánkova č. 74 Lesná č. 20 Suchodolinská č. 2, 2/A Vonkajší Červený breh č. 2,4 Čermeľská cesta č. 25, 27, 27/A, 29, 62, 64, 68, 70, od č. 74 po č. 84, č. 84/A, 86, 88, 90.

Prerušenie distribúcie elektriny - Na Šajbe, Na Kalvárii, Vencová, záhr. lok. Farmár, Radosť, Rozkvet, Za Kalváriou, Račí Potok 1 a 2

Oznamujeme občanom, že dňa 28.03.2018 v čase od 08:00 do 14:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v úseku: ul. Na Šajbe č. 1, 1A, 3, 5, 7, ul. Na Kalvárii č. 6, 8, 10, ul. Vencová č. 65, záhradkárske lokality Farmár, Radosť, Rozkvet, Za Kalváriou, Račí Potok 1 a2.

Prerušenie distribúcie elektriny - Jedľová, Hurbanova, Mánesova, Gogoľova, Junácka, Tŕňová

Oznamujeme občanom, že dňa 27.03.2018 v čase od 07.30 do 17.30 hod . bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach: Jedľová od č.1 po č.8 párne/nepárne, Hurbanova od č. 7 po č. 15 nepárne, od č.17 po č.22 párne/nepárne, od č.24 po č.34 párne, Mánesova od č.5 po č.21 nepárne, od č.2 po č.36 párne, Gogoľova č.13 a 14...

Stránky