Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Elektronická adresa

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov do samosprávnych krajov v roku 2017: kancelariastarostu@kosicesever.sk