Riešime vaše problémy

Slovenská pošta pobočku na Podhradovej nezriadi, na Mieri rozšíri ponuku služieb

Starosta Mestskej časti Košice – Sever sa na základe mnohých žiadostí aj sťažností zo strany obyvateľov Sídliska Podhradová opätovne zaujímal o zriadenie pobočky Slovenskej pošty v tejto lokalite a možnosti rozšírenia služieb na Pošte 6 (Mier). Na Podhradovej poštu nezriadi, no na Mieri na Pošte 6 plánuje ešte v tomto roku rozšíriť služby – uloženie a výdaj nedoručených zásielok. Stanovisko Slovenskej pošty je nasledovné:

Odpadky pod vyhliadkovou vežou už nešpatia

Váš problém: Posielam vám pár fotiek zo včerajšej prechádzky pri bufete Vyhliadková veža. Viem, že tento neporiadok robia ľudia, ale sú aj takí, ktorí by sa mali o tento neporiadok -poriadok aj starať. Všimol som si ako vodič kontajner len zloží a plný naloží. Mohol by aspoň kolegov informovať o danom neporiadku, keď on sám sa k tomu nemá. Ako EHMK sme už skončili ale netreba zabúdať, že do danej...

Zmiznuté železné poklopy pri Veterine nahradili drevené

O zmiznutom poklope na trávnatej ploche pri plote Veteriny nás informovala obyvateľka Komenského ulice. Keď na neho natrafila, bol zafúkaný lístím, nevšimla si ho a zranila sa. Chýbajúci poklop pri areáli veteriny pracovníci MÚ MČ Košice – Sever ihneď telefonicky nahlásili Mestu Košice pracovníkom Oddelenia výstavby, investícií a stavebného úradu – referátu dopravy, nakoľko nedošlo k náprave Oddelenie rozvoja realizovalo nápravu. Pri obhliadke zistili, že poklopy chýbajú na dvoch vpustiach na tejto ulici. Chýbajúce železné nahradili drevené.

Problém prístreškov na Watsonovej

Obrátilo sa na nás niekoľko obyvateľov z okolia Watsonovej ulice, ktorí buď využívajú MHD alebo iba denne prechádzajú okolo zastávky autobusu č. 18 a 55, ktorá je naproti obchodnej akadémii v smere na Mier. Sú pohoršení nad stavom prístrešku a nechápu, prečo tak dlho chátra a akoby sa o neho nikto nestaral.

Čierna skládka v lokalite Kavečany - vyhliadková veža vyprataná

Miestny úrad MČ Košice – Sever dostal niekoľko sťažností od obyvateľov a návštevníkov lokality pri vyhliadkovej veži na neporiadok, ktorý sa tam nahromadil. Mnohí upodozrievajú majiteľov záhradiek v okolí z toho, že tam hromadia odpad.

Budova bývalého Espresa na Podhradovej už neohrozuje okoloidúcich

Miestny úrad už dlhší čas eviduje viacero sťažností od obyvateľov Podhradovej na nevyhovujúci stav budovy bývalého Espresa, ktorý ohrozuje okoloidúcich. Mestská časť Košice – Sever niekoľkokrát vyzvala vlastníkov nehnuteľnosti k náprave, no neudialo sa tak. Preto MČ písomne požiadala Stavebný úrad o obhliadku budovy a zhodnotenie jeho stavu. Stavebný úrad skonštatoval, že objekt je v zlom...

Na Kalvárii sú nové žľaby

Mestská časť opravila odtokové žľaby na Kalvárii. Nakúpila nové za 1 300 eur, ktoré schválili poslanci, a doplnila ich k pôvodným liatinovým. Nové rošty sú spojené svorkami a pozváranými ‚šrubami‘ a staré roxormi tak, aby sa zabránilo ich krádeži. Opravené uličné žľaby odolajú aj autám zimnej údržby, odvozu smetí či vozidiel z miestnych garáží.

Ťažba dreva na Červenom brehu

Dobrý deň, rád by som sa opýtal,prečo sa ťaží drevo na cyklistickej a bežeckej dráhe pod Červeným brehom a Bankovom (lesná cesta nad ovečkou). Robotníci tam v lese nechali obrovský neporiadok a ZNIČILI najlepšiu bežeckú trasu na východnom Slovensku. Prosím o vysvetlenie.

Zoborskú pravidelne upratujeme

Váš problém: Dovoľujem si Vás poprosiť o riešenie situácie so smetiskom na Zoborskej ulici. Je to vstupná brána pre mnohých turistov smerujúcich na Košický hrad a okolitej prírody a začína to tam vyzerať ako na skládke odpadov. Verím, že všetci máme záujem, aby sa Košice sko Európske hlavné meste kultúry prezentovalo inak ako na priložených fotografiách. Ďakujem. Naše riešenie: Ďakujeme Vám za...

Stanovisko starostu Mestskej časti Košice - Sever Mariána Gaja k plánovanej ťažbe uránu na Jahodnej - lokalita Kurišková

Vážení spoluobčania, v dnešnej dobe rezonuje okolo nás citlivá otázka v súvislosti s plánovanou ťažbou uránu na Jahodnej – lokalita Kurišková. Hovorí sa, že o projekte je už dávno rozhodnuté za vašim aj mojím chrbtom. Hovorí sa, že občania a ani my, v samospráve, nemáme žiadne možnosti ani práva ako projektu ťažby zabrániť. Práve kvôli týmto dohadom a nejasnostiam som inicioval stretnutie na Ministerstve životného prostredia SR a nechal si vyložiť legislatívu, ktorá sa ku projektu vzťahuje.

Stránky