Harmonogram poslaneckých dní od februára 2020

Harmonogram poslaneckých dní od februára do mája 2020 :

 

Dátum

Miesto stretnutia

03.02.2020 o 16:00h.

Na Podhradovej pri konečnej autobusovej linky 16

09.03.2020 o 16:00h.

Pri Okresnom úrade Košice Komenského 52

06.04.2020 o 16:00h.

Na Aničke pri reštaurácii Ryba

04.05.2020 o 16:00h.

Pri lahôdkach Lahoda na Slovenskej 4