Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka na besedu na tému Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov 30.4.2024

Pozývame Vás na besedu na tému: „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov (alebo novodobé a sofistikované spôsoby a techniky páchania majetkových trestných činov aj na senioroch) Kedy? 30.04.2024 (utorok) od 14.00 hod. do 15.00 hod. Kde? Kultúrno-spoločenské centrum pri MČ Košice - Sever, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice Lektor: JUDr. Katarína FRIMEROVÁ z Informačnej kancelárie pre obete...

ZBER A NAKLADANIE S ODPADOM

Rok 2024 priniesol v oblasti nakladania s odpadmi viacero zmien, ktoré vyplynuli zo snahy zefektívniť zber, odvoz a likvidáciu odpadu v meste Košice tak, aby nebolo nutné enormne navyšovať výšku poplatku pre občanov. V rámci celoročného upratovania boli v minulých rokoch rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery (VKK) každý mesiac na rôznych stanovištiach. Tento nadštandardný systém predstavoval...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 29.05.2024 Úložná doba: od 29.05.2024 do 17.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Monika Bulejčíková Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 28.05.2024 Úložná doba: od 28.05.2024 do 15.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Ivana Demková Jozef Maczko Dávid Takács Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo...

Rozhodnutie o odvolaní

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice vydal Rozhodnutie o odvolaní č.sp. OU-KE-OCDPK-2024/029155-002. Vyvesené: 25.5.2024 Zvesené: 13.6.2024

Stránky