Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 10.10.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Watsonova 31 - Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08.00 hod. do 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - október 2022

Od utorka 11.10.2022 do 18.10.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Zoborská/Vihorlatská, Cyklistická/Gerlachovská, Višňová, Ťahanovské riadky, Čermeľské údolie, B. Nemcovej, Sládkovičova K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Nefunkčné verejné osvetlenie na ulici Obrancov mieru

Rozbehli sa práce na oprave cesty a chodníka na ulici Obrancov mieru. Súčasne mali byť vymenené aj staré stĺpy verejného osvetlenia. Zistilo sa však, že výmenu vyžadujú aj samotné rozvody medzi nimi. Preto sa súčasná oprava chodníka doplní aj o výmenu elektrických rozvodov spojenú s výkopovými prácami. Dôsledkom toho bude nefunkčné verejné osvetlenie na tejto ulici v časti od Komenského po...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 21.11.2022 Úložná doba: od 21.11.2022 do 09.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Nadine Demková

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 18.11.2022 Úložná doba: od 18.11.2022 do 06.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Katarína Štofaníková Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 18.11.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom: "Preložka NN vzdušného distribučného vedenia do zeme" na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 16.11.2022 Zvesené: 01.12.2022

Stránky