Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ. Okrem tradičného prípitku nám svojim umením spríjemnili čas spevácka skupina Konvalinka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci.

NON-STOP 24 HODINOVÉ KORČUĽOVANIE

Pozývame vás v spolupráci s T-Systems Športovo- zábavným areálom, na športové podujatie "NON-STOP 24 HODINOVÉ KORČUĽOVANIE" , ktoré sa uskutoční dňa 27. decembra 2019 (piatok) od 16.00 hodiny do 28. decembra 2019 (sobota) 16.00 hodiny v T – Systems Športovo – zábavnom areáli, na Alejovej 2 v Košiciach. 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Magdalénska, Kostolná, Banícka, ul. Na Kalvárii č.d. 2, 10, celá ulica Vencová okrem úseku od č.d. 3 po č.d. 37 nepárne a okrem č.d. 2C, 75, 751:

12. december 2019 od 07:50 h do 16:30 h

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ivan Králik, Košice-Sever

Písomnosť č. 102872080/2019 zo dňa 13.12.2019 je uložená na daňovom úrade, Železničná 1, Košice.

vyvesené: 02.01.2020

Zvesené: 17.01.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Peter Bednárik, Košice-Sever

Písomnosť č. 102852129/2019 zo dňa 11.12.2019 je uložená na Daňovom úrade, Železničnám 1, Košice.

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesené: 17.01.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Zdenék Švancar, Košice-Sever

písomnosť č. 102930135/2019 zo dňa 18.12.2019 je ulopžená na daňovom úrade , Železničná 1, Košice.

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesené: 17.01.2020

Stránky