Uvítanie novorodencov 21.9.2023

Pribudol vám v poslednej dobe do rodiny malý Severan či malá Severanka? 

Chystáme slávnostné UVÍTANIE NOVORODENCOV do života v našej mestskej časti.

Kedy: 21. septembra 2023 o 15:30

Kde: Kultúrno-spoločenské centrum, ul. Obrancov mieru 2

Ak chcete byť súčasťou tejto milej slávnosti, stačí vyplniť FORMULÁR  ktorý nájdete TU

a zaslať ho emailom na kancelariastarostu@kosicesever.sk

Termín uzávierky formulárov je 13.9.2023 do 15:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

2. ročník Dní mestskej časti Košice - Sever - FOTOGALÉRIA

Prežite atmosféru 2.ročnka podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever spolu s nami prostredníctvom fotografiií od Eugena Bernátha. ŠTVRTOK 1.6.2023 PIATOK 2.6.2023...

Dni mestskej časti Košice-Sever 1.-4. jún 2023

Tešíme sa na Vás už na 2. ročníku podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever. Čaká na Vás bohatý program v krásnych častiach našej mestskej časti, na svoje si prídu malá aj veľkí. KOMPLETNÝ PROGRAM

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti :Ivan Birka Naposledy sídlo/pobyt: Odborárska 267/9, 040 01 Košice Adresát si môže Daňový exekučný príkaz č. MK/B/2023/213595/00226866/12 vydaný dňa 28.08.2023 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v kancelárii 407 E v úradných hodinách. Vyvesené: 07.09.2023 Zvesené: 22.09.2023

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznamujeme občanom, ktorým miestom trvalého pobytu je obec Košice - Sever a občanom, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt v objektoch pre individuálnu rekreáciu, označených len súpisným číslom, že pre Voľby do Národenej rady Slovenskej republiky 2023, ktoré sa konajú dňa 30.09.2023 sú zaradení do volebného okrsku č. 09 na Miestnom úrade mestskej časti Košice - Sever (budova amfiteátra), Festivalové...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.09.2023 Úložná doba: od 05.09.2023 do 25.09.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Štafan Hudcovič Ľuboš Kolesár

Stránky