Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ. Okrem tradičného prípitku nám svojim umením spríjemnili čas spevácka skupina Konvalinka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci.

Vianočné susedské posedenie

V nedeľu,15. decembra 2019, sa stretli susedia OZ Poď na dvor a ďalší Severania v kultúrnom centre. Vytvorili si krásnu vianočnú atmosféru, urobili si malé pohostenie a porozprávali sa, spoznali nových ľudí. Akciu navštívili aj poslankyne Mária Sadovská a Mária Tomašová. Jednou z organizátoriek je aj Zuzana Jarošová, členka kultúrnej komisie.

Zimné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Zimné korčuľovanie. Nezabudnite vytiahnuť a oprášiť korčule a príďte si zakorčuľovať v dňoch 23. decembra 2019 (pondelok) a 30. decembra 2019 (pondelok) v Crow Arene od 13:30 hod. do 14:30 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti :Róbert Štefanik, Košice-Sever

Písomnosť č. 102947493/2019 zo dňa 20.12.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice.

Vyvesené: 03.01.2020

Zvesené: 18.01.2020

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Lucia Borisová, Čárskeho 1, Košice

Daňová exekučná výzva č. 658911/2019 zo dňa 05.12.2019 je k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení právnom Colného úradu Košice, Komenského 39/A, Košice-

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesené: 17.01.2020

Stránky