OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V rámci Grand finále Strieborných dialógov boli včera v Historickej radnici ocenení aj seniori zo Severu a to cenou Senior veterán 2022. Ocenenie si odniesli: Soňa Gergeľová, Juraj Kassay a Ivan Moravitz. Srdečne blahoželáme. Tešíme sa, že sa seniori na Severe aktívne zapájajú do diania okolo seba, športujú, súťažia či venujú sa umeleckej činnosti a sú tak vzorom aj pre mladšie generácie. V...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 12.10.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 46 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 09:30 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 11.10.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Hurbanova 48. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 23.11.2022 Úložná doba: od 23.11.2022 do 12.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Giuseppe Bortoli Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 23.11.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 22.11.2022 Úložná doba: od 22.11.2022 do 12.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Dezider Horváth MVDr. Pavel Ivanko Jozef Rigo Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 22.11.2022...

Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 (pondelok) o 16. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové...

Stránky