Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ. Okrem tradičného prípitku nám svojim umením spríjemnili čas spevácka skupina Konvalinka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci.

Šťastný nový rok

Nový rok plný lásky a pokoja nech každú radosť znásobí.
Nový rok čistý a biely ako sneh, v živote len šťastie, zdravie a smiech.

Šťastný nový rok vám prajú starosta a poslanci Mestskej časti Košice - Sever

Zmena úradných hodín 31.12.2019

Vážení obyvatelia, 

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 31.12.2019 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever do 11:00 hod. z dôvodu účtovnej závierky. 

Ďakujeme za porozumenie. 

Ako sa nestať obeťou trestných činov

Seniori sú často ľahkým terčom, obeťou rôznych podvodníkov a zlodejov, zvlášť v tomto predvianočnom období.  Preto sme pre nich v spolupráci s Odborom prevencie kriminality Kancelárie Ministerstva vnútra SR zorganizovali dňa 16.12.2019 v priestoroch KSC prednášku a besedu na tému „Ako sa nestať obeťou trestných činov“, ktorú zaujímavou a pútavou formou predniesla JUDr. Katarína Frimerová.   Súčasťou prednášky boli krátke inštruktážne filmy.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Rozhodnutie k zmene Územného plánu HSA Košice, lokalita Tlačiarne

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaný strategický dokument " Územný plán Hospodársko- sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne"  sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Stránky