Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - november 2022

Od utorka 8.11.2022 do 15.11.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Za amfiteátrom, Hroncova, Čárskeho, Kisdyho, Komenského, Suchodolinská, Cesta pod Hradovou / Ďumbierska K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Voľby 2022

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia Komunálne voľby a voľvy do VÚC v čase od 7:00 do 20:00 hod. Volebné okrsky a volebné miestnosti v MČ Košice-Sever nájdete TU Mestská časť Košice-Sever Zoznam...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 25.11.2022 Úložná doba: od 25.11.2022 do 13.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Peter Adamec Miroslav Giňa Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 25.11.2022 Obyčajné listové zásielky sa...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr. Pavel Ivanko, naposledy pobyt Košice-Sever. Písomnosť č. 103172008/2022 zo dňa 22.11.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Železničná 1, Košice v kancelárii č. 139 v úradných hodinách. Vyvesené: 24.11.2022 Zvesené: 09.12.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 24.11.2022 Úložná doba: od 24.11.2022 do 12.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Peter Adamec Valéria Gažiová Jozef Labovský Ing. Jaroslava Tekeľová

Stránky