Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku

Výzva na predkladanie žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. správcov bytových domov (ďalej len „žiadateľ“) o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) určeného na predzáhradku

Pozvánka na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 11.4.2024

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2024 (štvrtok) o 16.30 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti...

Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční túto sobotu

V sobotu 6.4.2024 sa uskutoční 2. kolo volieb prezidenta SR. O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku môžete požiadať už len osobne. V našej Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever vám ho vydajú do piatka 5.4. do 15:00 hod.

Stránky

Vyhlásenie príležitostného trhu

Mestská časť Košice-Sever vyhlasuje dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania kultúrneho podujtia " Dni mestskej časti Košice-Sever" , ktorý sa uskutoční v Parku pri Poliklinike Sever, v dňoch od 11.5.2024 do 19.05.2024 v čase od 15:00 hod do 20:00 hod.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby " VŠA, hádzanárske ihrisko".

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 07.05.2024 Úložná doba: od 07.05.2024 do 25.05.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Jana Bundová Ladislav Dzurňák Zdena Horváthová Michal Bulejčík Daniel Klema Jana Okresová...

Stránky