Oprava poruchy vody

Dnes, 19.12.2022 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na ulici Slovenského, č. d. 1. Bez vody budú ulice – Slovenského , Gogoľova, Havlíčkova , Watsonova. Predpoklad ukončenia opráv tejto poruchy je cca do 14:00 hod.

Prerušenie dodávky pitnej studenej vody

Dnešný deň 15.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Watsonová 19 a Slavkovská 14. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 14.12.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach Watsonova, Tomášikova a Slavkovská . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať konkrétne na Watsonovej 19 , Tomášikovej 20 a Slavkovskej 14...

Stránky