Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 11.6.2024

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2024 (utorok) o 16.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice-...

Pozvánka na 7. zasadnutie Komisie kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 10.6.2024

Komisia kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 7. zasadnutie Komisie kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 10. júna 2024 (pondelok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové...

Zmeny dopravného značenia ulíc Obrancov mieru a Tolstého

Po novele zákona o cestnej premávke, ktorá po uplynutí prechodného obdobia od 1.10.2023 zaviedla celoplošný zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch s výnimkou osobitne vyznačených miest sme v rámci starostlivosti o obyvateľov našej mestskej časti požiadali o spoluprácu Mesto Košice. To si koncom novembra 2023 objednalo u firmy PT Inžiniering s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 10.06.2024 Úložná doba: od 10.06.2024 do 28.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Jakub Denci Valéria Gažiová Jakub Goliš Mária Jirkovská Marián Končík Marek Scholtz...

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

OZNÁMENIE O DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI V zmysle ustanovenia § 17 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách oznamujeme konanie dražby nehnuteľnosti dňa 03.07.2024 o 11:30 hod. Predmetom dražby: Súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 13100, k.ú. Severné Mesto, obec Košice – Sever, okres Košice I. a to: Parcela registra...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 06.06.2024 Úložná doba: od 06.06.2024 do 24.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Ján Papp Božena Pappová Ladislav Škerlik Margita Betušová Judita Valderová Jiří Řehák...

Stránky