Úradné hodiny v pôvodnom režime od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. 

ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK   08:00 - 16:00 hod.

UTOROK       08:00 - 16:00 hod.

STREDA        08:00 - 17:00 hod.

ŠTVRTOK     08:00 - 16:00 hod.

PIATOK         08:00 - 15:00 hod.

Dve mimoškolské pobočky knižnice v MČ Sever otvorené

Od dnešného dňa, pondelka 18. mája 2020, sú sprístupnené pre verejnosť ďalšie tri mimoškolské pobočky knižnice.

K LitParku a Humenskej 9 ( otvorené pobočky od 11. mája 2020) sa pridáva pobočka Nezábudka na Terase a pobočky v MČ Sever v OD Mier a OC Merkur.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Stará spišská cesta od č.d. 2 po č.d. 16 párne:

15. máj 2020 od 08:10 h do 15:30 h

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Milan Gally, Košice – Sever.

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2019 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na IX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 22.5.2020.

Stránky