Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Jazz v parku 25.8.2023

Srdečne Vás pozývame na podujatie Jazz v parku, už tento piatok 25. augusta od 17:30 do Parku pri poliklinike Sever.

Uvítanie novorodencov 21.9.2023

Pribudol vám v poslednej dobe do rodiny malý Severan či malá Severanka? Chystáme slávnostné UVÍTANIE NOVORODENCOV do života v našej mestskej časti. Kedy: 21. septembra 2023 o 15:30 Kde: Kultúrno-spoločenské centrum, ul. Obrancov mieru 2 Ak chcete byť súčasťou tejto milej slávnosti, stačí vyplniť FORMULÁR ktorý nájdete...

RACE JAHODNÁ 2023

Všetkých priaznivcov motoristického športu pozývame tento víkend na Jahodnú, kde sa uskutoční už 8.ročník pretekov Race Jahodná, ktoré sú zaradené do Majstrovstiev SR v automobilovom slalome. V sobotu 19. augusta jazdci štartujú o 12:00 a v nedeľu 20. augusta o 9:00 hod. Tešíme sa na Vás. Viac informácií nájdete na:...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.09.2023 Úložná doba: od 19.09.2023 do 09.10.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Daniela Demeková Daniel Klema Laura Molnárová

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnych územiach v správe obce Košice - Sever, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení...

Vyzývacie uznesenie 24Vyd/1/2023

Mestský súd Košice vo veci navrhovateľov: 1. Jaroslav Bednařík, nar. 14.8.1965, 2. Valéria Bednaříková, rod. Petrovičová, nar. 20.6.1967, proti Mesto Košice, IČO: 00691 135 o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti rozhodol vyzývacím uznesením č.k. 24Vyd/1/2023-51 zo dňa 20.7.2023. Vyvesené: 19.09.2023 Zvesené: 06.03.2023

Stránky