Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 6. december 2023 o 15.00 hod. (streda) v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: 1. Otvorenie Schválenie programu rokovania 2. Zhodnotenie a evaluácia kultúrnych a športových aktivít MČ za rok 2023 3. Plán podujatí (kultúra a...

Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2023 /utorok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice Program: 1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných 2. Schválenie programu rokovania 3. Informácia o...

Odstávka vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 28.11.2023 od 8:30 hod., do 13:30 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice – Sever, konkrétne sa jedná len o ulicu Národná Trieda 38 – 54, Hlinkova 32 – 38 a Skautská 1 - 4. Odstraňovať budeme poruchu na ulici Národná Trieda 54.

Stránky