Úradné hodiny v pôvodnom režime od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. 

ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK   08:00 - 16:00 hod.

UTOROK       08:00 - 16:00 hod.

STREDA        08:00 - 17:00 hod.

ŠTVRTOK     08:00 - 16:00 hod.

PIATOK         08:00 - 15:00 hod.

Otvárame Trhovisko Mier

Po vynútenej prestávke spôsobenej koronavírusom vám s radosťou oznamujeme, že dňa 25.05.2020 (pondelok) otvárame Trhovisko Mier. Občania z lokality Mier a blízkeho okolia si budú môcť opäť zakúpiť ovocie, zeleninu a ďalšie čerstvé produkty od drobnopestovateľov. 

Prosíme všetkých občanov, aby na Trhovisku Mier dodržiavali nasledovné hygienické opatrenia: 

- vstup a pobyt na trhovisku len s prikrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)

Otvorili sme ďalšie 2 ihriská

Od dnešného dňa 20.05.2020 sme, na základe požiadaviek obyvateľov, otvorili ďalšie dve ihriská, a to Park duklianskych obetí a Krupinská. Spolu máme na Severe otvorených 6 detských ihrísk.

 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Iveta Demčáková, Košice – Sever.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košicicach vydal odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území okresov Košice I-IV , dňom 07.05.2020 od 12:00 hod.

Oznámenie

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, oznamuje doručenie rozhodnutia OU-KE-PLO-2020/000857-85-Gr o ustanovení znalca v záhradkovej osade ZO SZZ 32-18 Hradová, k.ú Sever pre všetkých neznámych účastníkov konania, ktorých v konaní nezastupuje Slovenský pozemkový fond a zomrelých účastníkov konania, ktorých okruh dedičov nie je správnemu orgánu známy.

Vyvesené:  07.05.2020

Zvesené: 22.05.2020

Stránky