Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ. Okrem tradičného prípitku nám svojim umením spríjemnili čas spevácka skupina Konvalinka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci.

Odstránenie poruchy na plynárenskom zariadení

Oznamujeme občanom, že dňa 08.01.2020 prebieha oprava na plynárenskom zariadení na ulici Národná trieda č. 76.

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Trenčianska, Liptovská, Oravská, Palmová okrem č.d. 5, ul. Rozálska č.d. 10, ul. Stará spišská cesta od č.d. 15 po č.d. 21 nepárne, od č.d. 24 po č.d. 32 párne, ul.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celá ulica Nitrianska okrem č.d. 1, celá ulica Detvianska okrem č.d. 2, ul. Palmová č.d. 5:

Stránky

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2020/05581-09/I/KUS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol o povolení na užívanie stavby "Prístavba balkónov k bytovému domu Tomášikova 9, Košice".

Vyvesené: 15.01.2020

Zvesené: 30.01.2020

Rozhodnutie MK/A/2019/16030-09/I/KUS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodolo dodatočnom povolení zmeny stavby "Košice-VILLKA - bytový dom, Nadstavba objektu na parcele číslo 6953/75, 6953/76, 6953/77, 6953/78, 6953/79, 6953/152", Stará spišská cesta, Košice.

Vyvesené: 15.01.2020

Zvesené: 30.01.2020

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Stránky