Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 8.9.2023

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2023 (piatok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Program: Otvorenie Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2023 Návrh zmeny Programového...

Súťaž pre priaznivcov futbalu

Rýchla FB SÚŤAŽ pre priaznivcov futbalu! V nedeľu, 3.9.2023 sa uskutoční druhý domáci zápas 5. kola: FK Slávia TU Košice - TJ Baník Kalinovo v novej sezóne 2023/2024 na štadióne Technickej Univerzity v Košiciach. Podmienky súťaže: 1) napíš do komentára, s kým sa na zápas chystáš 2) sleduj...

Zmena úradných hodín počas septembra 2023

OZNÁMENIE Oznamujeme občanom úpravu úradných hodín Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever v mesiaci september 2023: Pondelok 8:00 – 16:00 hod. Utorok 8:00 – 16:00 hod. Streda 8:00 – 17:00 hod. Štvrtok 8:00 – 16:00 hod. Piatok 8:00 – 13:00 hod. Ing. František Ténai, MBA starosta

Stránky

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Gerlachovská 24, 26, 28, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 22.09.2023 Zvesené: 09.10.2023

Oznámenie o uložení zásielok na pošte1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 21.09.2023 Úložná doba: od 21.09.2023 do 09.10.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Valéria Gažiová Tomáš Klenovský Vladimír Radušovský Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 20.09.2023 Úložná doba: od 20.09.2023 do 09.10.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Laura Molnárová Ingrid Skubanová

Stránky