Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

V Košiciach je spustený unikátny koncept zberu šatstva. Pomôže rodinám v núdzi.

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a organizáciou Úsmev ako dar pripravilo pre Košičanov zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu. Všetok vyzbieraný materiál bude cez organizáciu Úsmev ako dar k dispozícii rodinám v hmotnej núdzi. Pre Košičanky a Košičanov pribúda v meste v úvodnej fáze projektu počas februára 2024 spolu 20 zberných kontajnerov...

Kvôli prepadnutej ceste na Bankov bola dnes vyhlásená mimoriadna situácia v meste

Košický primátor Jaroslav Polaček vyhlásil dnes od 13.00 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta. Dôvodom je odtrhnutá a zosunutá krajnica na 80 metrov dlhom úseku pravého pruhu cesty v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov. Vzhľadom na bezprostredné ohrozenie života a zdravia obyvateľov rokoval dnes Krízový štáb mesta Košice. Jeho členovia mali k dispozícii aj operatívnu geologickú...

13.2.2024 Informačné stretnutie k novému projektu dopravného značenia na uliciach Obrancov mieru a Tolstého

Radi by sme všetkých záujemcov pozvali na informačné stretnutie k novému projektu dopravného značenia na ulici Obrancov mieru a Tolstého dňa 13.2.2024 o 17.00 hod. do Kultúrno spoločenského centra na Obrancov mieru 2, kde vám projektant, dopravný inžinier Pavel Titl, môže poskytnúť podrobnejšie informácie. Tešíme sa na vás!...

Stránky

Oznámenie ouložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 25.04.2024 Úložná doba: od 25.04.2024 do 02.05.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Peter Giňa Úložná doba: od 25.04.2024 do 13.05.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo...

Rozhodnutie MK/A/2024/07754-07/I/FOD- verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodlo o dodatočnom povolení zmeny stavby s názvom: „ Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ, Košice“ na pozemku parcelné číslo 798, 797/4, 794/1, 772, 1503 v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 25.4.2024 Zvesené: 10.5.2024

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : Ivan Birka, bytom Odborárska 9, 040 01 Košice Vyvesené: 25.4.2024 Zvesené: 10.05.2024

Stránky