Porucha vody

Dnes, 15.2 odstraňujú pracovníci vodární poruchu na ulici Detvianska 4 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na uliciach Detvianska a Nitrianska .

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 09.02.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Slovenskej jednoty 14.02.2023 od 08:20 hod. do...

Oprava poruchy vodovodného potrubia

Dnes, 02.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach Rampová 18 a Vihorlatská 44. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 18.05.2023 Úložná doba: od 18.05.2023 do 05.06.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ivana Demková Rozália Gáborová Laura Molnárová

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 17.05.2023 Úložná doba: od 17.05.2023 do 05.06.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: David Takács Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 16.05.2023 Úložná doba: od 16.05.2023 do 05.06.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Štefan Amrich Ladislav Kováč Ladislav Rzuhovský Radoslav Tiburák Marcel Šolc

Stránky