Od Kataríny po Advent 2023

Srdečne Vás pozývame užiť si vianočnú atmosféru na ďalší ročník podujatia Od Kataríny po Advent.

Uskutoční sa v termíne 24.11.2023-03.12.2023 v parku pri Poliklinike Sever.

OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že z technických príčin dňa 24.07.2023 (pondelok) evidencia obyvateľov Miestneho úradu MČ Košice – Sever nebude poskytovať služby zmeny trvalého alebo prechodného pobytu občanov SR a zmeny adresy odídencov. Miestny úrad rovnako ako aj ostatné služby Kancelárie prvého kontaktu budú k dispozícii v úradných hodinách od 8:00 do 16:00 hod.

Spoznaj behom Košice-Sever 25.7.2023

Ide v poradí už o 10. ročník Active life letného projektu Spoznaj behom Košice. Registrácia na mieste, Amfiteáter, Festivalové námestie 2 , od 18:15 Štartovné na beh 2 € V cene štartovného úschovňa, tombola, pitný režim, zázemie pre bicykle. Tombola o 18:55 následne rozcvička a štart Trať bude rozdelená na krátku /cca 4 km/ a dlhá /cca 7 km/. Mapa trate bude zverejnená najneskôr v pondelok večer...

Zmena dopravného značenia z Watsonovej ulice na Letnú

ZAČALO SA S ÚPRAVOU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA "Od pondelka 3. júla nebude možné z Watsonovej ulice odbočiť doľava na Letnú ulicu. Na základe požiadavky Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) sa na tomto mieste zruší celý odbočovací pruh. Motoristi sa budú môcť odtiaľ dostať na Letnú až po tom, keď prejdú okolo obratiska električiek pri Amfiteátri a následne odbočia doprava za autobusovou zastávkou v...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ján Sárosi, Odborárska 3, Košice Miesto uloženia písomnosti: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice. Vyvesené: 07.11.2023 Zvesené: 22.11.2023

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

PRO aukcie s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava vyhlasuje dražbu: Miesto konania: Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 04001 Košice Dátum a čas konania dražby: 23.11.2023 o 13:00 hod. Predmet dražby: predajňa , súpisné číslo 4027, parc.č. 7398/2, zapísaný na LV č.15459, k.ú. Severné Mesto, Košice-Sever, Košice I Bližšie údaje o predmete a konaní dražby sú uvedené na úradnej tabuli v...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 06.11.2023 Úložná doba: od 06.11.2023 do 24.11.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Andrej Horváth Peter Jány

Stránky