Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční túto sobotu

V sobotu 6.4.2024 sa uskutoční 2. kolo volieb prezidenta SR. O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku môžete požiadať už len osobne. V našej Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever vám ho vydajú do piatka 5.4. do 15:00 hod.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční túto sobotu.

V sobotu 23.3.2024 sa uskutočnia voľby prezidenta SR. O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku sa dá pre prvé kolo prezidentských volieb požiadať už len osobne, a to do piatka (22. 3.). V Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever vám ho vydajú v piatok 22.3. do 15:00 hod.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 27.05.2024 Úložná doba: od 27.05.2024 do 14.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Patrícia Halásová

Oznámenieo uložení zásielok na pošte Košice1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 24.05.2024 Úložná doba: od 24.05.2024 do 11.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Róbert Béres Ľuboš Kolesár Lívia Maďarová Marián Suchodolinský Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2024/07918-13/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. oznamuje začatie územného konania na stavbu s názvom "B ytový dom VERDI, Suchodolinská ulica, Košice ", na pzemkoch parc.č. 1051/6, 1052/2 (hlavná stavba) a 1518/1, 1050/2, 2155/11, 2155/10 (dopravné napojenie a prípojky na jednotlivé inžinierske siete v území)...

Stránky