Odstránenie poruchy vody

Dnes, 03.03.2023 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Hurbanova 18 - 36 . Odstraňovať sa bude na ulici Hurbanova 18. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Oprava poruchy vody

Dnes, 24.2 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Štrbská 27 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na tejto ulici.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - február 2023

Dávame vám do pozornosti, že od utorka 21.02.2023 do 28.02.2023 v rámci celoročného upratovania v našej MČ Košice - Sever budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Gerlachovská, Nemcovej / Hroncova, Hlinkova 17, Hurbanova, Vencová / Račí potok, Letná, Vihorlatská K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 22.05.2023 Úložná doba: od 22.05.2023 do 09.06.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Andrej Horváth Zoran Martinčko Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho...

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu stavby "Košice-ul. Stará spišská cesta, Detvianska - zriadenie NN prepoja" a preto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Stavba bude realizovaná od 06/2023. Vyvesené: 19.05.2023 Zvesené: 17.08.2023

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.05.2023 Úložná doba: od 19.05.2023 do 06.06.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ladislav Buchner Ľubomír Kapitančík Jaroslav Pálfy

Stránky