Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

Pozvánka 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 6. december 2023 o 15.00 hod. (streda) v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: 1. Otvorenie Schválenie programu rokovania 2. Zhodnotenie a evaluácia kultúrnych a športových aktivít MČ za rok 2023 3. Plán podujatí (kultúra a...

Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2023 /utorok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice Program: 1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných 2. Schválenie programu rokovania 3. Informácia o...

Odstávka vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 28.11.2023 od 8:30 hod., do 13:30 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice – Sever, konkrétne sa jedná len o ulicu Národná Trieda 38 – 54, Hlinkova 32 – 38 a Skautská 1 - 4. Odstraňovať budeme poruchu na ulici Národná Trieda 54.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 30.01.2024 Úložná doba: od 30.01.2024 do 17.02.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Jakub Denci Zoran Martincsko Laura Molnárová Jozef Rigo Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Rozhodnutie MK/A/2024/08116-10/I/SEL - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydalrozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom „ Preložka optických trás OSK – 1.etapa, Watsonova, Košice."

Rozhodnutie MK/A/2024/08117-10/I/SEL - verejný vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom „ Preložka optických trás OSK – 2.etapa, Stará Spišská cesta, Košice."

Stránky