Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - júl 2021

Od utorka 13.07.2021 do pondelka 19.07.2021 , sú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Terchovská / Krupinská 2. Tomášikova / Tolstého 3. Národná trieda 4. Nemcovej 5. Čárskeho 6. Urbánkova / Potočná 7. Račí potok

TS:Pošta Košice 6 - oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Slovenská pošta, a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 12.07.2021 - do 23.07.2021 bude Pošta Košice 6, Národná trieda (OD Mier), dočasne zatvorená. Poštové služby v tejto lokalite budú zabezpečené najbližšou poštou Košice 1. V prípade akýchkoľvek dotazov môžete kontaktovať poštu na tel. č. 055/681 34 55.

Stránky