Pozvánka na 17. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 17. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 25.04.2022 / pondelok / o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice ...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámeni miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Mgr. Nataša Szmereková Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 100988222/2022 zo dňa 21.04.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 05.05.2022 Zvesené: 20.05.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.05.2022 Úložná doba: od 04.05.2022 do 23.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Juraj Barát MVDr. Mariana Mičič Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 05.05.2022 Obyčajné listové...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 04.05.2022 Úložná doba: od 04.05.2022 do 23.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Róbert Benkö Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 04.05.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Stránky