Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Dni mestskej časti Košice-Sever 2024 - program

V termíne 11.-19.5.2024 pripravujeme 3. ročník podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever. Tešíme sa na vás! Program podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever 2024

10. ročník Severskej desiatky 17.5.2024 v rámci Dní mestskej časti Košice-Sever

Milí priaznivci behu a zdravého životného štýlu! V piatok 17. mája 2024 si môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily na 10. ročník obľúbených bežeckých pretekov Severská desiatka. Registrácia bude od 14:30 do 15:30 hod. pri bufete Živánska koliba. Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v 11 kategóriách...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.06.2024 Úložná doba: od 19.06.2024 do 08.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Roman Balog Maroš Magura Peter Jány Zoran Martincsko Ján Róna Obyčajné listové zásielky sa...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 17.06.2024 Úložná doba: od 17.06.2024 do 08.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Miroslav Gouda Mária Jirkovská Ružena Kapušiová Viktória Štefaniková Obyčajné listové zásielky sa...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Obec Budimír, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby: "Parkovisko Poliklinika Sever", na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 10.06.2024 Zvesené: 25.06.2024

Stránky