Od Kataríny po Advent 2023

Srdečne Vás pozývame užiť si vianočnú atmosféru na ďalší ročník podujatia Od Kataríny po Advent.

Uskutoční sa v termíne 24.11.2023-03.12.2023 v parku pri Poliklinike Sever.

Odstraňovanie poruchy vody

VVS a.s. závod Košice dňa 19.10.2023 odstraňuje poruchu na ulici Ťahanovské riadky od čísla 17 po číslo 35 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na tejto ulici .

Mini - olympiáda seniorov 25.-28.9.2023

Aktívni seniori z klubu Severan si opäť zmerali sily v disciplínach ako bowling, petang, šípky či vedomostný kvíz. Svojimi výkonmi ako aj stále dobrou náladou nám môžu byť inšpiráciou. Fotogalériu nájdete tu: https://www.kosicesever.sk/node/11538

Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách. Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 16.11.2023 trvalý pobyt občanom : Klaudia Švajková, nar. 24.03.1998. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská...

Oznámenie o opakovanej dražbe

Spoločnosť DRAŽOBNÍK s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, vyhlasuje opakovanú dražbu: Miesto konania: dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, 04001 Košice Dátum a čas konania dražby: 11.12.2023 o 11:00 hod. (vstup o 10,30 hod.) Predmet dražby: byt č. 11 na 3.p.bytového domu na ul. Hlinkova 613/30, zapísaný na LV č.12741, k.ú.Severné Mesto, Košice-Sever, Košice I Obhliadka: 23.11.2023 o 8,30 hod...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Miroslav Katunský Naposledy pobyt: 040 01 Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 102811787/2023 zo dňa 08.11.2023 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 16.11.2023 Zvesené: 01.12.2023

Stránky