Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Dni mestskej časti Košice-Sever 15.5.2024

Zajtra o 15:00 hod. všetkých pozývame do parku pri Poliklinike Sever na oslavu Svetového dňa rodiny a odtiaľ to budete mať veľmi blízko aj na vernisáž obrazov Dámska jazda do nášho Kultúrno-spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2. Tešíme sa na vás! Dámska jazda plagát

Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku

Výzva na predkladanie žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. správcov bytových domov (ďalej len „žiadateľ“) o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) určeného na predzáhradku Výzva je adresovaná spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom bytových domov na území mestskej časti Košice-Sever, ktorí majú záujem...

Dni mestskej časti Košice-Sever: 11.5.2024 Míľa pre mamu - organizátor Materské centrum Pastierik

Prvý deň Dní mestskej časti Košice-Sever bude venovaný jedinečnej oslave Dňa matiek, rodinnému podujatiu Míľa pre mamu, ktorú pre vás pripravuje Materské centrum Pastierik. Míľa pre mamu je celosvetová kampaň, ktorej posolstvom je osláviť materstvo a aspoň na jeden deň v roku ho povýšiť na najvyššiu hodnotu v spoločnosti. Cieľom podujatia je v rovnaký deň, v rovnaký čas, ale na mnohých miestach...

Stránky

Rozhodnutie č. MK/A/2024/09176-09/I/FOD

Mesto Košice, pracov i sko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad dodatočne povoľuje stavbu s názvom: "Záhradná chatka a sklad náradia", na pozemkoch v katastrálnom území: Severné Mesto. Vyvesené: 27.06.2024 Zvesené: 12.07.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 26.06.2024 Úložná doba: od 26.06.2024 do 15.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Patrícia Alexandra Horňáková Lukáš Šimko

Stránky