Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

ZBER A NAKLADANIE S ODPADOM

Rok 2024 priniesol v oblasti nakladania s odpadmi viacero zmien, ktoré vyplynuli zo snahy zefektívniť zber, odvoz a likvidáciu odpadu v meste Košice tak, aby nebolo nutné enormne navyšovať výšku poplatku pre občanov. V rámci celoročného upratovania boli v minulých rokoch rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery (VKK) každý mesiac na rôznych stanovištiach. Tento nadštandardný systém predstavoval...

Pozvánka na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 11.4.2024

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2024 (štvrtok) o 16.30 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti...

Stránky

Oznámenie o doručení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: MUDr. Pavel Ivanko, Kristína Fráterová. Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Viktor Vávra, Ján Rybár.

Vyhlásenie príležitostného trhu

Mestská časť Košice-Sever vyhlasuje dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania kultúrneho podujtia " Dni mestskej časti Košice-Sever" , ktorý sa uskutoční v Parku pri Poliklinike Sever, v dňoch od 11.5.2024 do 19.05.2024 v čase od 15:00 hod do 20:00 hod.

Stránky