Oznámenie o predĺžení prevádzky trhoviska

Mestská časť Košice - Sever rozhodla o predĺžení prevádzky trhoviska mestskej časti Košice-Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach na obdobie od 16. novembra 2023 do 31. decembra 2023.

VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever , ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2023 (utorok) o 15. 00 hod . v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 09.11.2023

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2023 (pondelok) o 16.30 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice –...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 23.11.2023 Úložná doba: od 23.11.2023 do 04.12.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Zoran Martincsko Michal Šimko Úložná doba: od 23.11.2023 do 11.12.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 22.11.2023 trvalý pobyt občanom: Lengeňová Gabriela, nar. 16.10.1996 Zachar Yasmine Chloé, nar. 04.05.2018 Gadžor Ľuboš, nar. 27.09...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 22.11.2023 Úložná doba: od 22.11.2023 do 11.12.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jakub Denci Marta Purtzová Ladislav Rzuhovský Jozef Rybár Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Stránky