Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

Žiadosť o predĺženie autobusovej linky č.13

Po januárových zmenách v grafikone Dopravného podniku mesta Košice, keď sa v našej mestskej časti zrušila autobusová linka č. 22 a nahradila ju autobusová linka č. 13 so staronovou trasou z rokov 1957-2000 Baňa Bankov - Amfiteáter - Zimná - Námestie Maratónu Mieru - Alvinczyho - Slovenská - Pri hati , Mestská časť Košice – Sever obdržala podnety od občanov vo veci predĺženia autobusovej linky č...

Ľudia nevedia, že nevedia, čo nevedia. Cyklus o bytoch a bývaní 2. časť

Dnes 12.2.2024 bol v Rádiu Regina Východ odvysielaný 2. diel rozhovorov z nášho cyklu o bytoch a bývaní. Hosťom redaktora Miroslava Talavaška bol opäť iniciátor a lektor projektu Mgr. Peter Berinšter ale tiež advokát JUDr. František Svatuška. Rozprávali sa aj o tom prečo niektorých vlastníkov nezaujíma ako správca nakladá s ich peniazmi alebo čo môžu od neho vyžadovať. Vzťah vlastníka bytu k...

NÁVRHY A PRIPOMIENKY K PROJEKTU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA ULÍC OBRANCOV MIERU A TOLSTÉHO

Mestská časť Košice-Sever pripravila v spolupráci s mestom Košice projekt dopravného značenia pre ulice Obrancov mieru a Tolstého, ktorý vám predkladáme na pripomienkovanie. V 1. etape projektu máme záujem vytvoriť oficiálne parkovacie miesta pre obyvateľov bez zásahov do zelene zjednosmernením premávky na ulici Obrancov mieru a Tolstého, čím chceme zároveň zvýšiť bezpečnosť...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.02.2024 Úložná doba: od 19.02.2024 do 08.03.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Juraj Hynek Valeria Lauryk Sofia Marfei Volodymyr Protsenko Ján Varga Obyčajné listové zásielky...

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Z dôvodu odtrhnutia a zosunutia krajnice pravého pruhu vozovky Cesty na bankov na území Mestskej časti Košice-Sever došlo k bezprostrednému ohrozeniu života, zdravia a majetku obyvateľstva. Vzhľadom na bezprostredné ohrozenie života, zdravia a majetku bola dňa 15.2.2024 o 13,00 hod. na území mesta Košice vyhlásená mimoriadna situácia.

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 14.02.2024 Úložná doba: od 14.02.2024 do 04.03.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Jozef Labovský Gabriela Lengeňová Jozef Maczko Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého...

Stránky