Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári. Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do hnedých zberných nádob. Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30...

Osobnosť Mestskej časti Košice-Sever za rok 2022

Ocenenie, ktoré MČ udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a zveľadenie Mestskej časti Košice – Sever, reprezentovali mestskú časť v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia a športu alebo vykonali mimoriadny čin v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku. Poznáte človeka či kolektív, ktorý by si zaslúžil toto ocenenie? Dajte nám o ňom...

Šťastný Nový rok!

Milí Severania, máme za sebou ďalší rok plný výziev, nečakaných udalostí, plný silných okamihov. Bohužiaľ nie všetky boli pozitívne. Počas nasledujúcich dní môžeme symbolicky uzavrieť ďalšiu kapitolu a s nádejou vykročiť do budúceho roka. Prajem nám všetkým, aby bol lepší. Aby sme využili nové príležitosti, ktoré nám ponúkne, aby sme zabudli na spory, ktoré nás zbytočne oddeľujú, nie len počas...

Stránky