Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER Košice, 12. januára 2023 PO Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2023 (streda) o 16. 00 hod. v zasadačke...

Odstraňovanie poruchy vody

Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 13.1.2023 od 08:30 hod., do 13:00 hod. odstávka dodávanej studenej pitnej vody pre Cyklistická 17 . Odstraňovaná porucha bude pre dom č. 17. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky