Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Vianočné obdarovanie

V mestskej časti Košice – Sever v tomto predvianočnom čase pomáhalo viacero vianočných pomocníkov, vďaka ktorým boli obdarované deti, dospelí a nezabudlo sa ani na seniorov. Veľká vďaka patrí spoločnosti Impulz Real, s.r.o., ktorá zrealizovala zbierku a následne zabezpečila nákup potravín na štedrovečernú večeru. Balík s hmotnosťou cca 16 kg. obsahoval úplne všetko na prípravu slávnostnej večere...

VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever 20.12.2023

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2023 (streda) o 16. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na VI. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever 18.12.2023

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m VI. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 18. decembra 2023 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové...

Stránky