Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - február 2023

Dávame vám do pozornosti, že od utorka 21.02.2023 do 28.02.2023 v rámci celoročného upratovania v našej MČ Košice - Sever budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Gerlachovská, Nemcovej / Hroncova, Hlinkova 17, Hurbanova, Vencová / Račí potok, Letná, Vihorlatská K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Porucha vody

Dnes, 15.2 odstraňujú pracovníci vodární poruchu na ulici Detvianska 4 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na uliciach Detvianska a Nitrianska .

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 09.02.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Slovenskej jednoty 14.02.2023 od 08:20 hod. do...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba: od 28.06.2023 do 16.07.2023. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever Beniaková Jana, Tóthová Anna, Rzuhovský Ladislav, Jana Šimková-peňažný poukaz. Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti...

Oznámenie MK/A/2023/07705-04/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania na stavbu „ Objekt pre individuálnu rekreáciu, ul. Žľaby, Košice“, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5762/6, 5762/24 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 28.06.2023 Zvesené:13.07.2023

Stránky