Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 09.11.2023

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2023 (pondelok) o 16.30 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice –...

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej 09.11.2023

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever Košice, 02.11.2023 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 09.11.2023 (štvrtok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Program: 1. Otvorenie 2...

Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť - pošta Košice 8

Slovenská pošta a.s. oznamuje verejnosti zmenu hodín pre verejnosť na pobočke pošty Košice 8 - Nemcovej 27 z dôvodu zmeny organizácie práce a efektívneho využitia pracovného času. Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.11.2023 : Pondelok-piatok: 08.00-12:00, 13:00-18:00 hod. Sobota-Nedeľa: zatvorené

Stránky

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Miesto konania : Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice. Dátum konania: 20.02.2024 o 10:00 hod.. Predmet dražby : Parcely registra „C“, parc. č. 5958, parc. č. 5959, stavba súp. č. 1404 - rodinný dom zapísané na LV č. 10071, okres: Košice I,obec: Košice – Sever, katastrálne územie: Severné Mesto. Vyvesené 23.01...

Stránky