Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 14.6.2024

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2024 /piatok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice Program...

Oznámenie

Oznamujeme občanom, že dňa 7.6.2024 (piatok) sa overovanie bude vykonávať len do 12.00 hod.

Pozvánka na 7. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 13.6.2024

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 7. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2024 /štvrtok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2,...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 12.06.2024 Úložná doba: od 12.06.2024 do 01.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Štefan Amrich Michal Gajtko Lukáš Kertés Ľuboš Kolesár Lukáš Koločan Ladislav Kováč ...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Obec Budimír, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby: "Parkovisko Poliklinika Sever", na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 10.06.2024 Zvesené: 25.06.2024

Stránky