Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

Kvôli prepadnutej ceste na Bankov bola dnes vyhlásená mimoriadna situácia v meste

Košický primátor Jaroslav Polaček vyhlásil dnes od 13.00 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta. Dôvodom je odtrhnutá a zosunutá krajnica na 80 metrov dlhom úseku pravého pruhu cesty v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov. Vzhľadom na bezprostredné ohrozenie života a zdravia obyvateľov rokoval dnes Krízový štáb mesta Košice. Jeho členovia mali k dispozícii aj operatívnu geologickú...

13.2.2024 Informačné stretnutie k novému projektu dopravného značenia na uliciach Obrancov mieru a Tolstého

Radi by sme všetkých záujemcov pozvali na informačné stretnutie k novému projektu dopravného značenia na ulici Obrancov mieru a Tolstého dňa 13.2.2024 o 17.00 hod. do Kultúrno spoločenského centra na Obrancov mieru 2, kde vám projektant, dopravný inžinier Pavel Titl, môže poskytnúť podrobnejšie informácie. Tešíme sa na vás!...

Prezidentské voľby sa blížia. Od dnešného dňa sme začali vydávať hlasovacie preukazy.

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku. O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne...

Stránky

Predloženie odvolania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, predkladá na rozhodnutie odvolanie, proti rozhodnutiu tunajšieho stavebného úradu č. MK/A/2023/18417-11/I/KRA zo dňa 22.11.2023 o umiestnení stavby s názvom " Bytový dom s polyfunkciou KLAS, Cesta pod Hradovou 28, Košice ". Vyvesené: 20.2.2024 Zvesené: 06.03.2024

Verejná vyhláška

Adresát písomnosti : Ing. Milan Boža. Naposledy sídlo/pobyt: Košice-Sever. Adresát si môže písomnosť č. 100337092/2024 zo dňa 21.01.2024 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice v kancelárii č.224 v úradných hodinách. Vyvesené: 20.02,2024 Zvesené: 06.03.2024

Stránky