Veľkokapacitné kontajnery

Odo dňa, 18.02.2020 - 25.02.2020, sú v MČ Košice- Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 

1. Gerlachovská

2. Nemcovej / Hroncova

3. Hlinkova 17

4. Hurbanova

5. Vencová/ Račí potok

6. Letná

7. Vihorlatská

Upratovanie zimného posypu

V najbližších dňoch dôjde k očisteniu komunikácií a chodníkov od zimného posypu. Prioritne sa bude realizovať čistenie v blízkosti volebných miestností v našej mestskej časti.

UPOZORNENIE

V súvislosti s prípravou volieb prezidenta SR 2019 upozorňujeme občanov, že požiadať o zmenu trvalého pobytu a hlasovacie preukazy na voľbu prezidenta je možné do piatka 15.03.2019 do 10:00 hod. Za pochopenie ďakujeme!

Plánovaná odstávka energií

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Letná od č.d. 11 po č.d. 43 nepárne, ul. Szakkayho č.d. 1, ul. Boženy Němcovej od č.d. 22 po č.d. 26 párne, č.d. 27, 28, 30, 30/A, 32, ul. Hroncova č.d. 2, 4, garáže v danom úseku pri ul. Letná:

2. apríl 2019 od 08:00 h do 13:30 h

Stránky