OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 15.04.2019

 

TS: Značenie parkovacích miest

V nedeľu 14.04.2019 sa konalo na parkovisku, pred Amfiteátrom na Festivalovom námestí č. 2, maľovanie vodorovného dopravného značenia. Veríme, že vodiči budú rešpektovať toto značenie a budú parkovať na vyznačených plochách, aby bol okolo áut bezproblémový prejazd.

Plánované prerušenie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časť: celá záhradkárska lokalita pod baňou Bankov:

Stránky