Anketa - Budova bývalých jaslí

Včera sme spustili anketový lístok ohľadom možnosti využitia budovy bývalých detskýcj jaslí. Teší nás, že využívate možnosť vyjadriť sa.
Možnosť vyplniť anketový lístok máte do 10.02.2020, a to:

TS: Zhorené auto odpratané

Dňa 14.02.2019 bolo na Hlinkovej ulici odstránené zhorené motorové vozidlo zn. Ford. Ďakujeme mestskej polícii za rýchle vybavenie.

TS: Výrub stromov obmedzí premávku

Z dôvodu výrubu stromov na Hviezdoslavovej ulici dôjde v sobotu k dopravným obmedzeniam

TS: Rekonštrukcia zastávok pokračuje na Staničnom námestí

V pondelok, 18.2.2019 od 9:00 hod. sa začína ďalšia etapa komplexnej rekonštrukcie zastávok verejnej dopravy uzavretím autobusových zastávok na Staničnom námestí. DPMK vykoná tieto prevádzkové úpravy:

Stránky