Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 

ul. Lesná č.d. 18, 19:

12. marec 2020 od 07:50 h do 18:00 h

TS: Vydávanie hlasovacích preukazov

Hlasovacie preukazy pre Voľby prezidenta SR 2019 si je možné vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu MÚ MČ Košice-Sever, Festivalové námestie 2 v Košiciach do piatka 29.03.2019 do 12:00 hod., a to buď osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Po tomto termíne sa hlasovacie preukazy vydávať nebudú. Za pochopenie ďakujeme.

III. Univerzitný charitatívny beh na Severe

Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Sever organizuje III. ročník Univerzitného charitatívneho behu o pohár dekanky Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 09.04.2019 o 16:00 hod. 

Súčasťou akcie je venovanie 1,- € za každého aktívneho účastníka behu pre Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach a oddychovú miestnosť pre študentov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Privítanie novorodencov na Severe 26.03.2019

Priestory KSC sa dňa 26.03.2019 stali priestorom veľmi príjemnej aktivity, ktorá sa u nás pomaly udomácňuje – Privítanie dieťaťa do života. Naša MČ je predsa tým najkrajším miestom pre život. Takmer tucet malých detičiek Severu privítal starosta MČ Košice – Sever František Ténai. O kultúrny program sa piesňami a básničkou postarali žiaci ZŠ Hroncová 23, ktorým za vystúpenie ďakujeme.

Stránky