Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Fakľová, Olivová, Cyprusová, Oravská, Palmová, Liptovská, Trenčianska, Nitrianska, Detvianska, ul. Sládkovičova od č.d. 2 po č.d. 34 párne, ul. Rozálska od č.d. 4 po č.d. 10 párne, od č.d. 1 po č.d. 9 nepárne + garáž pri č.d. 1, ul. Stará spišská cesta od č.d. 2 po č.d. 16 párne, od č.d. 20/A po č.d. 30 párne, od č.d. 3 po č.d. 21 nepárne, záhradkárska oblasť oproti ul. Trenčianska, garáže na ul. Sládkovičova: 

20. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

21. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

22. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

Plánovaná odstávka energií

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Letná od č.d. 11 po č.d. 43 nepárne, ul. Szakkayho č.d. 1, ul. Boženy Němcovej od č.d. 22 po č.d. 26 párne, č.d. 27, 28, 30, 30/A, 32, ul. Hroncova č.d. 2, 4, garáže v danom úseku pri ul. Letná:

2. apríl 2019 od 08:00 h do 13:30 h

Dámska jazda

Viac ako 30 umelkýň predstaví svoju tvorbu na tému jar v stredu 13.3.2019 o 14:30 hod v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra na Obrancov mieru 2, v Košiciach. Ide o výstavu výtvarných diel žien – výtvarníčok pod názvom Dámska jazda. Obrazy prekypujú farbami a slnkom.

Zrušenie búracieho povolenia

Vo veci búrania objektu budovy bývalého „Espressa“ na ulici Cesta pod Hradovou 28, Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, dňa 25.02.2019, zrušil povolenie odstránenia predmetnej stavby. Rozhodnutie nie je právoplatné, účastníci konania sa majú možnosť odvolať.

 

Stránky