Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 

ul. Lesná č.d. 18, 19:

12. marec 2020 od 07:50 h do 18:00 h

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časti:  ul. Huncovská č.d. 12, 14, 14A, od č.d. 23 po č.d. 41 nepárne, ul. Kavečianska cesta č.d. 41, 52, 54, ul. Štrbská č.d. 1, 3, ul. Mengusovská č.d. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 6224/213, garáže na ulici Mengusovská:


29. apríl 2019 od 08:30 h do 13:30 h

Hľadáme opatrovateľku

Pre naše Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Ťahanovské riadky 91 v Košiciach hľadáme opatrovateľku na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti. Predpokladaný nástup je 1.5.2019.  Bližšie informácie poskytneme v úradných hodinách na  tel. č.:  055/6324772 ( p. Pustaiová).

Rok dobrovoľníctva 2019

Sme veľmi radi, že sa nájdu ľudia, ktorým záleží na čistote prostredia. Chceli by sme sa poďakovať pánovi poslancovi MČ Košice – Sever  Ing. Milanovi Baraníkovi a jeho rodine, ďalej skupine ochotných ľudí, ktorí pravidelne upratujú lúku/svah nad ulicou Zoborská smerom ku Vyhliadkovej veži. Urobili tak aj tento rok 30.03.2019. Oslovili Mestskú políciu a tá im poskytla vrecia a rukavice a potom odpad odviezla.

Stránky