Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v MČ Košice - Sever na rok 2018

Od 22. 2. 2017 sa na Severe začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov. Prví, ktorí sa takto budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu, budú obyvatelia Gerlachovskej, Nemcovej, Hlinkovej, Čárskeho, Vencovej, Račom potoku, Vihorlatskej a na Letnej ulici a v ich okolí. Stanovištia každoročne určuje mestská časť v spolupráci s mestom Košice. Určenie stanovíšť je informatívne a kontajner môže byť počas týždňa premiestnený v rámci blízkeho okolia podľa požiadaviek občanov, mestskej časti a v závislosti od miestnych dopravných pomerov a kapacít spoločnosti KOSIT.

Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím

Dňa 27. novembra 2017 sa v Košiciach, uskutoční konferencia s názvom Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím. Konferenciu organizuje Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach. Cieľom konferencie je upozorniť na nutnosť návratu k podstate osobnej asistencie. Zároveň má byť príležitosťou pre sformovanie skupiny, ktorá bude v zmysle konferencie pokračovať v riešení tejto problematiky na celonárodnej úrovni.

POZOR! Darovať lôžkoviny môžete ešte dnes dopoludnia

Ak chcete darovať posteľné prádlo, uteráky, deky a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú, môžete tak urobiť ešte dnes, na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, do 12.00 hod.

Všetkým, ktorí sa doteraz zapojili ďakujeme!

Mesto Košice zverejnilo bezbariérovú mapu

Mapa bezbariérových trás a úprav mesta Košice zobrazuje problematiku prístupnosti mesta slobodného pohybu po meste pre všetkých (rodičov s kočiarmi, seniorov, telesne postihnuté osoby, zmyslovo postihnuté osoby). Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením žiadosti tu: http://www.kosice.sk/up_formulare.php na e-mail: karol.loksa@kosice.sk. Mapa príslušného územia je rozčlenená na 19 častí. Konkrétne územie je možné zväčšiť kliknutím na príslušný obdĺžnik výkresu.

Stránky