Anketový lístok

Vážení občania, 

chceli by sme vás poprosiť o vyplnenie nášho anketového lístka, ktorý prikladáme aj v prílohe. Kliknutím na odkaz viete vyplniť anketový lístok online: 
https://www.survio.com/survey/d/H1G3D1H9V0S9T9A1R

Môžete si ho aj stiahnuť z prílohy, vyplniť a následne zaslať mailom na dotaznik@kosicesever.sk alebo poštou, osobne na Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice 040 01, prípadne odniesť osobne na poslanecký deň, ktorý sa bude konať 3.2.2020 na Gerlachovskej ulici. Prosíme doručiť najneskôr do 10.2.2020.

Privítali sme jar Dámskou jazdou

Čoraz teplejšie a slnečnejšie dni nám napovedajú, že jar sa nezadržateľne blíži. V priestoroch Kultúrno-spoločenského centra sme  13.3.2019 jar privítali 19.ročníkom vernisáže výstavy výtvarných diel pod názvom Dámska jazda. Takmer všetky maliarky – amatérky, ktoré tu  vystavovali svoje diela,  boli aj osobne prítomné. Výstavu  si nenechala ujsť ani verejnosť,  ďalej členovia KSC, niektorí bývalí aj súčasní poslanci.

Pán primátor navštívil Sever

Dnes 13.03.2019 nás poctil svojou návštevou pán primátor Ing. Jaroslav Polaček a pán námestník Mgr. Marcel Gibóda, ktorí si prešli s pánom starostom našu mestskú časť, ako ulice Kostolianska, kde sa rieši kritický dopravný uzol križovatky, na Podhradovej si prešli objekt bývalého "Espressa", ďalej Mier, Merkúr a pod. Riešia sa otázky ohľadom parkovania, dopravy a každodenných problémov v našej mestskej časti. 

OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, ktorých miestom trvalého pobytu je obec  Košice-Sever a občanom, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt v objektoch pre individuálnu rekreáciu, označených len súpisným číslom, že pre Voľby prezidenta SR

Stránky