Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

TS: Obnovenie ED na Komenského

od štvrtka 21. decembra 2017 bude obnovená električková doprava na Komenského ulici. Naďalej pokračujú rekonštrukčné práce v rámci projektu MET v úseku Amfiteáter – Terasa – Spoločenský pavilón.

Prejav ľudskosti v závere roka

Mestská časť Košice – Sever ďakuje za prejavenú ľudskosť a ochotu pomôcť darcom, ktorí nezabúdajú ani v tomto čase na rodiny v núdzi. Aj vďaka nim budú mať detičky v týchto rodinách krajšie Vianoce. Darovali ste detské šatstvo, hračky, detské skladačky a spoločenské hry. Veľmi pekne ďakujeme za každú rodinku, ktorej deti sa pod vianočným stromčekom darovaným veciam potešia.

 

Uvítanie detí do života

Dňa 14.12.2017 sme v Dennom centre uskutočnili tretie tohtoročné privítanie novorodencov do veľkej rodiny Mestskej časti Košice- Sever. Túto milú slávnosť otvoril Mgr. Martin Bolf krátkym kultúrnym programom, po ktorom náš pán starosta Marián Gaj, všetkých srdečne privítal a poprial rodičom a deťom len to najlepšie. K slávnostnému aktu sa pripojil aj pán poslanec Kosmas Bekiaris, ktorý taktiež poprial rodičom všetko najlepšie. Následne sa rodičia zapísali do kroniky MČ Košice - Sever a prevzali si od pána starostu pamätné listy a vecné darčeky.

Stránky