MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME 2019

Priatelia Zeme - SPZ a ADRA - adventistická agentúra pre rozvojovú pomoc, v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever, opäť organizujú výmennú burzu, ktorá pomáha nielen ľuďom, ale aj prírode. Ekologicko-charitatívna “MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME” sa uskutoční v termíne od 13. 5. do 17. 5. 2018, každý deň od 10.00 do 14.00 hod. a v stredu od 13.00 do 17:00 hod. na ulici Obrancov mieru 2 v Košiciach ( Kultúrno- spoločenské centrum). Darovať môžete funkčné, čisté a použiteľné veci z domácnosti, ktoré už nepotrebujete: knihy, obuv, šatstvo (okrem kabátov a oblekov), drobnú elektroniku a hračky.

Viac informácií získate:

tel.: 0908 557 598

Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe II.etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1  a Opatrenie 4 – apríl, máj 2018

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe začína dňa 9.mája 2018 Opatrenie 1 a Opatrenie 4 . Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové a hygienické balíky.

Oslava jubilantov 26.04.2018

Život je javisko, na ktorom musíme vedieť hrať. Každý z nás obsadil hlavnú úlohu vo svojom živote. Na rozdiel od profesionálnych hercov v divadle, scenár svojho života ,si do istej miery, píšeme sami. Mnohokrát záleží iba na nás ako vyzerá naša hra – náš život. Aj tento rok ,ako po minulé roky, je pre niekoho výnimočný. Výnimočný v tom, že oslávia svoje okrúhle narodeniny, ktorými vstupujú do ďalšej etapy života, pretože každé desaťročie je iné a svojské. Preto sme si 26.04.2018, prvýkrát v tomto roku, uctili životné jubileá našich drahých jubilantov, ktorí oslávili svoje výročie.

TS: Dopravný podnik mesta Košice pozýva na dopravno - bezpečnostnú akciu

Dopravný podnik mesta Košice pozýva verejnosť na podujatie zamerané na bezpečnosť a prevenciu nehodovosti na cestách. Prednášky na tému bezpečnosti cestnej premávky spolu s ukážkami poskytovania prvej pomoci sa uskutočnia v piatok 27.4.2018 v čase od 9.00 – 13.00 hod. v električke „Veronika,“ ktorá bude odstavená na Hlavnej ulici pred Immaculatou.

Stránky