I. turnus letného tábora na Severe 2018

Čas beží a my máme opäť za sebou I. turnus letného tábora na Severe. Počasie nás nesklamalo, deti sa dosýta vyšantili, zapájali sa do rôznych súťaží a spoznali zaujímavé miesta Košíc. Ďakujeme animátorkám z organizácie Dračia stopa za skvelú spoluprácu a rodičom za prejavenú dôveru, s ktorou nám počas celého týždňa zverovali svoje deti.

Fotodokumentácia tu

Hudba, spev aj tanec v zariadení opatrovateľskej služby

Hudba a spev sú spojené nádoby a o ich pozitívnych vplyvoch na emocionálny svet človeka niet pochýb. S cieľom vyvolať príjemné zážitky u klientov zariadenia opatrovateľskej služby bolo dňa 12.07.2018 zrealizované vystúpenie členov mužskej speváckej skupiny „Košicki śpivaci“. Mohutný spev piesní z celého regiónu východného Slovenska znel aj za brány zariadenia, vyčaril úsmev nielen na tvárach našich klientov a zúčastnených hostí, ale niektorých pozdvihol aj do tanca. Ďakujeme speváckej skupine, ktorá nám priniesla radosť, dobrú náladu a spestrila letné popoludnie.

Stránky