OZNAM pre občanov

Vážení občania,
prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Pred vchodom Miestneho úradu sa realizujú úpravy súvisiace s rekonštrukciou schodiska a montovanie bezbariérovej rampy. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu.

Pán primátor navštívil Sever

Dnes 13.03.2019 nás poctil svojou návštevou pán primátor Ing. Jaroslav Polaček a pán námestník Mgr. Marcel Gibóda, ktorí si prešli s pánom starostom našu mestskú časť, ako ulice Kostolianska, kde sa rieši kritický dopravný uzol križovatky, na Podhradovej si prešli objekt bývalého "Espressa", ďalej Mier, Merkúr a pod. Riešia sa otázky ohľadom parkovania, dopravy a každodenných problémov v našej mestskej časti. 

OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, ktorých miestom trvalého pobytu je obec  Košice-Sever a občanom, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt v objektoch pre individuálnu rekreáciu, označených len súpisným číslom, že pre Voľby prezidenta SR

Upratovanie zimného posypu

V najbližších dňoch dôjde k očisteniu komunikácií a chodníkov od zimného posypu. Prioritne sa bude realizovať čistenie v blízkosti volebných miestností v našej mestskej časti.

Stránky