Harmonogram aktuálnych prác údržby verejných priestranstiev v MČ Košice - Sever

Od dnešného dňa, 02. júla 2020 do 08.júla 2020 zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach údržbu verejných priestranstiev.

Pre našu MČ Košice - Sever je harmonogram prác nasledovný:

  • Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, vyprázdňovanie smetných košov

  • Odvoz biologického odpadu v rámci mestskej časti + drvenie konárov PKO - Anička

Oznámenie o plánovanom výrube drevín / krovitých porastov - 9.9.2019 na Severe

Oznamujeme všetkým občanom, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. plánuje výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia. Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia. Výrub bude vykonaný z dôvodu...

Záver leta v zariadení opatrovateľskej služby

Záver leta v zariadení opatrovateľskej služby sme oslávili ako sa patrí, a to dobrým jedlom a ešte lepšou hudbou. O chutné palacinky pre klientov a hostí sa postarala vrchná sestra spolu s opatrovateľkami a svoj hudobný talent predviedla spevácka skupina Ruža pod vedením pána Wagnera. Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené popoludnie, ktoré si určite zopakujeme.

Na Hlinkovej ulici prebieha oprava komunikácií

Na Hlinkovej ulici v úseku od križovatky Národná trieda – Hlinkova po križovatku Vodárenská - Hlinkova sú obojsmerne opravované poškodené vonkajšie jazdné pruhy. V úsekoch realizácie stavebných prác sú zúžené jazdné pruhy na stredové a znížená maximálna povolená rýchlosť. Predpokladaný termín ukončenia opráv je 8. september 2019.

Stránky