OZNAM pre občanov

Vážení občania,
prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Pred vchodom Miestneho úradu sa realizujú úpravy súvisiace s rekonštrukciou schodiska a montovanie bezbariérovej rampy. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu.

Úprava dvora na Hlinkovej ulici

Na základe podnetov od občanov sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostu s občanmi a zástupcom Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), dôvodom bolo nesprávne parkovanie a devastovanie zelených plôch v dvorom priestore. Pre ochránenie zelene a vymedzenie zelených plôch vysadí SMsZ živý plot, ktorý bude oddeľovať zeleň od komunikácie, a taktiež bol vykonaný orez vyschnutých konárov.

Privítali sme jar Dámskou jazdou

Čoraz teplejšie a slnečnejšie dni nám napovedajú, že jar sa nezadržateľne blíži. V priestoroch Kultúrno-spoločenského centra sme  13.3.2019 jar privítali 19.ročníkom vernisáže výstavy výtvarných diel pod názvom Dámska jazda. Takmer všetky maliarky – amatérky, ktoré tu  vystavovali svoje diela,  boli aj osobne prítomné. Výstavu  si nenechala ujsť ani verejnosť,  ďalej členovia KSC, niektorí bývalí aj súčasní poslanci.

Pán primátor navštívil Sever

Dnes 13.03.2019 nás poctil svojou návštevou pán primátor Ing. Jaroslav Polaček a pán námestník Mgr. Marcel Gibóda, ktorí si prešli s pánom starostom našu mestskú časť, ako ulice Kostolianska, kde sa rieši kritický dopravný uzol križovatky, na Podhradovej si prešli objekt bývalého "Espressa", ďalej Mier, Merkúr a pod. Riešia sa otázky ohľadom parkovania, dopravy a každodenných problémov v našej mestskej časti. 

Stránky