Oprava výtlkov pred OC Merkúr

Pred OC Merkúr sa v súčinnosti s mestom Košice začalo s opravou výtlkov na parkovisku. Dúfame, že v najbližších dňoch to bude ukončené, aby mohli byť 22.8.2020 namaľované čiary na parkovanie, samozrejme, ak nám to počasie dovolí. Prosíme obyvateľov a návštevníkov o zhovievavosť a pozornosť pri podmienkach parkovania a nakupovaní na trhovisku.

 

  

Pozvánka na VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2019 (pondelok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Výcvik psov na Krupinskej a Aničke

Pre verejnosť máme každý utorok v týždni od 27.08.2019 - 29.10.2019 výcvikové kurzy, ktorých cieľom je poukázať na výcvik u všetkých plemien psov. Cieľom je ukázať verejnosti, ako výcvik prebieha a ako môže byť váš štvornohý miláčik naučený povelom veselým a nenásilným spôsobom. Máme za sebou ďalšie kurzy, ktoré sa uskutočnili na ulici Krupinska a v rekreačnej oblasti Anička...

Odstávka pitnej vody

Dňa 12.09.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na uliciach Hlinkova , Národná trieda a Vodárenská v čase od 08:00 - 14:00hod. . Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na...

Stránky