Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Odstránenie poruchy

Dňa 10.07.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici B. NemcovejZ uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice-Sever

                                                              XXIII. zasadnutie Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

Poďakovanie

Naša úprimná vďaka patrí p. Milanovi Scirankovi - dobrovoľníkovi, ktorý pre našich starkých v zariadení opatrovateľskej služby veľmi ochotne zrenovoval a opravil nefunkčnú hojdačku v záhrade. Aspoň takýmto spôsobom ďakujeme za nezištnú pomoc.

Mgr. Zdenka Sloviková, vedúca odd. soc. vecí

 

Stránky