Pracovné stretnutie

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zástupcov  MČ Košice – Sever, Okresného úradu Košice - odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , vo veci posúdenia druhu pozemku, ktorý bude súčasťou dopravnej stavby „Okružná križovatka Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová“. Toto konanie je ďalším krokom, ktorý posunie prípravu, dlho očakávanej križovatky, do ďalšej fázy.

III. Univerzitný charitatívny beh na Severe

Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Sever organizuje III. ročník Univerzitného charitatívneho behu o pohár dekanky Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 09.04.2019 o 16:00 hod. 

Súčasťou akcie je venovanie 1,- € za každého aktívneho účastníka behu pre Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach a oddychovú miestnosť pre študentov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Privítanie novorodencov na Severe 26.03.2019

Priestory KSC sa dňa 26.03.2019 stali priestorom veľmi príjemnej aktivity, ktorá sa u nás pomaly udomácňuje – Privítanie dieťaťa do života. Naša MČ je predsa tým najkrajším miestom pre život. Takmer tucet malých detičiek Severu privítal starosta MČ Košice – Sever František Ténai. O kultúrny program sa piesňami a básničkou postarali žiaci ZŠ Hroncová 23, ktorým za vystúpenie ďakujeme.

Akcia Pecha Kucha v Kultúrno - spoločenskom centre

Pecha Kucha akcia organizovaná občianskou iniciatívou Poď na dvor sa bude konať 28.03.2019 o 18:18 hod. v Kultúrno - spoločenskom centre, na Obrancov mieru 2, Košice 040 01.

Svoju účasť potvrdili:

- Príliv (predstaví ho Igor Kupec)
- Rozmanistan (predstaví ho Kubo Andor)
- Lesoochranárske zoskupenie VLK (predstaví ho Vilo Bartuš)
- Food Not Bombs (predstaví ich Šimon)
- Komunitná záhrada KVP (predstaví ju Zdenka Košová)

Stránky