Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 

ul. Lesná č.d. 18, 19:

12. marec 2020 od 07:50 h do 18:00 h

2. ročník Memoriálu Emila Čarnokyho a Žolík 51

Dnešným dňom 20.05.2019 od 13.00hod. odštartuje športová súťaž v stolnom tenise pod názvom Memoriál Emila Čarnokyho v Kultúrno -spoločenskom centre na ulici Obrancov mieru 2. Patronát nad športovou súťažou prevzal starosta MČ Košice- Sever Ing. František Ténai a organizátorom podujatia je Senior klub Severan. Medzi zúčastnenými budú dámy seniorky a páni seniori zo Senior klubu Severan s hlavným rozohodcom Ing. Františkom Hlaváčkom. Riaditeľom súťaže je Ing. Ivan Moravitz.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 20.05.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Urbankova 16.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Detská športová olympiáda materských škôl

Dnes 16.05.2019 sa uskutočnila "Detská športová olympiáda materských škôl na Severe". Tento ročník v poradí už 7. zastrešila Materská škola B. Němcovej 4 a štafetu do ďalšieho roka odovzdáva Materskej škole Obrancov mieru 16. Na tejto olympiáde sa zišli detičky zo 6 materských škôl na Severe a úspešne zdolávali športovo-zábavné stanovištia. 

Stránky