Pracovné stretnutie

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zástupcov  MČ Košice – Sever, Okresného úradu Košice - odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , vo veci posúdenia druhu pozemku, ktorý bude súčasťou dopravnej stavby „Okružná križovatka Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová“. Toto konanie je ďalším krokom, ktorý posunie prípravu, dlho očakávanej križovatky, do ďalšej fázy.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 02.04.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Rampová 8. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Zmena úradných hodín!

Na základe požiadaviek obyvateľov sme rozšírili úradné hodiny, ktoré platia od 01.04.2019.

Úradné hodiny Miestneho úradu: 

PONDELOK                  08:00       16:00  
UTOROK    08:00   16:00
STREDA    08:00   17:00
ŠTVRTOK

Ideme hrať ping-pong

V sobotu 06.04.2019 vás pozývame pri príležitosti "Svetového dňa stolného tenisu" k nám do Kultúrno - spoločenského centra na akciu "Ideme hrať ping-pong". Každý záujemca bez rozdielu veku, ktorý príde na akciu, si bude môcť zahrať. Rakety aj loptičky sú k dispozícií ako aj naši inštruktori, ktorí vám radi vysvetlia pravidlá hry, prípadne si s vami aj zahrajú. Príďte si s nami zašportovať už túto sobotu v čase od 09:00 h. - 18:00 h.

Stránky