Úprava chodníkov pri Mieri

Poveternostné podmienky umožnili úpravu chodníkov pri Mieri, ktoré boli dlhodobo rozbité z dôvodu rekonštrukcie plynového potrubia. V týchto dňoch úpravy finišujú uložením asfaltového povrchu a chodník bude opäť plne k dispozícii pre občanov.

Pozvánka na VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2019 (pondelok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Od Kataríny po Advent 2019

Posledný novembrový týždeň sa u nás na Mieri niesol v duchu Adventných trhov pod názvom "Od Kataríny po Advent na Severe". V nedeľu 24.11.2019 v doobedňajších hodinách otvoril pán starosta Ing. František Ténai, MBA, varením voňavého starostovského gulášu v spolupráci s pani Potočňákovou, vedúcou kancelárie starostu Mgr. Luciou Rácovou, poslancami MČ Košice - Sever. Podával sa pred začiatkom...

Spoločná brigáda

Ani mrazivé počasie neodradilo zástupcov MČ Košice - Západ a Košice - Sever realizovať naplánovanú brigádu na hranici mestských častí. Po spoločnej dohode sa pustili do čistenia lávky cez Račí potok a schodov, ktoré spájajú tieto mestské časti.

Stránky