Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 

ul. Lesná č.d. 18, 19:

12. marec 2020 od 07:50 h do 18:00 h

Milá návšteva u seniorov

Dva významné sviatky, ktoré sa spájajú s vyjadrením vďaky, našim matkám a rodinným príslušníkom, sa oslavujú v prvej polovici mája - Deň matiek (druhá májová nedeľa) a Medzinárodný deň rodiny (15.5.). Na pripomenutie týchto dní sme nezabudli ani v našom zariadení opatrovateľskej služby, kde našich klientov pásmom piesní, básni a tanca potešili šikovné deti zo Spojenej školy na Odborárskej ulici 2 v Košiciach.

Študenti upratujú lokalitu Anička

Dnes, 21.05.2019, od skorého rána sa dobrovoľne rozhodlo viac ako sto študentov z Gymnázia Park mládeže v Košiciach upratať a vyčistiť lokalitu Aničky a Hornádu. Ďakujeme im, že sa ochotne zapojili a prispeli pomocnou rukou k skrášleniu a vyčisteniu nášho Severu. Viac fotiek vo fotogalérii TU

Stránky