Pracovné stretnutie

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zástupcov  MČ Košice – Sever, Okresného úradu Košice - odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , vo veci posúdenia druhu pozemku, ktorý bude súčasťou dopravnej stavby „Okružná križovatka Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová“. Toto konanie je ďalším krokom, ktorý posunie prípravu, dlho očakávanej križovatky, do ďalšej fázy.

Hľadáme opatrovateľku

Pre naše Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Ťahanovské riadky 91 v Košiciach hľadáme opatrovateľku na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti. Predpokladaný nástup je 1.5.2019.  Bližšie informácie poskytneme v úradných hodinách na  tel. č.:  055/6324772 ( p. Pustaiová).

Rok dobrovoľníctva 2019

Sme veľmi radi, že sa nájdu ľudia, ktorým záleží na čistote prostredia. Chceli by sme sa poďakovať pánovi poslancovi MČ Košice – Sever  Ing. Milanovi Baraníkovi a jeho rodine, ďalej skupine ochotných ľudí, ktorí pravidelne upratujú lúku/svah nad ulicou Zoborská smerom ku Vyhliadkovej veži. Urobili tak aj tento rok 30.03.2019. Oslovili Mestskú políciu a tá im poskytla vrecia a rukavice a potom odpad odviezla.

Kollmann Race Bankov

Športový klub PD Autosport organizuje 06.04.2019 (sobota), preteky automobilov s názvom Kollmann Race Bankov. Je to siedmy ročník podujatia, ktoré je v prebiehajúcej sezóne zaradené do seriálu Profituning Cup. Tieto preteky zároveň odštartujú aj Majstrovstvá Slovenskej republiky v automobilovom slalome. Trať bude pripravená na asfaltovej ceste, ktorá vedie z Mestskej časti Košice Sever – Čermeľ na Horný Bankov (mapa nižšie v odkazoch). Dĺžka trate je 1,6 kilometra. Každý zúčastnený jazdec ju absolvuje 3x.

Stránky