Anketa - Budova bývalých jaslí

Včera sme spustili anketový lístok ohľadom možnosti využitia budovy bývalých detskýcj jaslí. Teší nás, že využívate možnosť vyjadriť sa.
Možnosť vyplniť anketový lístok máte do 10.02.2020, a to:

Oznámenie k predaju stravných lístkov- náhradný termín za sviatok

 

Oddelenie sociálnych vecí MČ Košice - Sever oznamuje dôchodcom, ze dňa 08.05.2019 ( streda) je sviatok, stravné lístky sa budú predávať v náhradnom termíne: 

 

dňa 07.05.2019 (utorok) v čase od 08:00 - 16:00 hod.

 

Odstránenie poruchy vody

Dňa 03.05.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Na Kalvarii- vodojem. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Pokračujeme v oprave chodníkov

V Mestskej časti Košice - Sever pokračujeme v oprave chodníkov tentoraz na Podhradovej ulici smerom k Inštitútu veterinárneho lekárstva. 

Stránky